Nyt udvalg skal give levedygtige landsbyer

Erhvervsministeren har nedsat et udvalg, der skal sætte nyt fokus på landsbyernes fremtid, samt hvordan de kan være levedygtige.

Nogle landsbyer har omstillet sig og fundet nye veje gennem eksempelvis et stærkt foreningsliv eller erhvervsudvikling, men andre landsbyer oplever stadig fraflytning og tilbagegang i beskæftigelsen.

Derfor har erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan landsbyer kan gøres levedygtige.

Blandt medlemmerne er formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

- Det er af afgørende betydning for udviklingen i landdistrikterne, at vi politisk får et fornyet fokus på, hvordan vi skaber rammer for, og udvikler flere levedygtige landsbyer. Mens de såkaldte kommunale centerbyer klarer sig godt, oplever vi nemlig en dobbelt urbanisering, hvor befolkningstallet forskydes fra nogle landsbyer og lokalsamfund til såvel de mellemstore og de større byer, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Erhvervsministeren har udpeget i alt 10 medlemmer erfaring inden for bl.a. erhvervsudvikling, foreningsliv og offentlig service.

En række konkrete anbefalinger

Formålet med udvalget er at komme med konkrete anbefalinger til omstilling og fornyelse i retning af levedygtige landsbyer og bidrage til regeringens ambition om vækst og udvikling i hele Danmark.

- Forhåbentlig kan udvalgsarbejdet ende ud i en række konkrete anbefalinger til, hvordan landsbyer kan være levedygtige og løbende omstille sig med udgangspunkt i de borgere, som bor og driver erhverv dér. Det er der i den grad behov for, siger Steffen Damsgaard.

Mens den samlede befolkning er vokset med fem procent på ti år, er indbyggertallet på landet og i landsbyerne faldet med syv procent.

Frem til slutningen af marts 2018 skal udvalget arbejde med at levere konkrete anbefalinger til regeringen.

Udvalget


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.