Nyt udspil skal forbygge konkurser i hjemmeplejen

Sundheds- og Ældreministeriet lægger nu op til, at det skal være slut med konkurser hos private hjemmeplejefirmaer.

Regeringens udspil har været længe ventet hos FOA, men her er der ikke udpræget begejstring at spore. Foto: Claus Bech, Scanpix

Med en række konkrete initiativer offentliggør regeringen med Thyra Frank i spidsen i dag et nyt udspil til gavn for, at private hjemmeplejefirmaer ikke går konkurs. Hele 40 private firmaer har siden 2010 måttet dreje nøglen om, efter de har indgået aftaler med en kommune om at levere hjemmepleje. Hver gang det sker, går det i sidste ende ud over borgerne. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at mange ældre er glade for selv at kunne vælge hjemmehjælp. Men det skal være et trygt valg. Det er meget ulykkeligt for både borgere og ansatte, når plejefirmaer må give op. Derfor skal vi forebygge, så godt vi kan og skulle skaden ske – at et plejefirma går konkurs – så skal alle kommuner have beredskabsplaner på plads. Det sikrer vi med ny – nødvendig – lovgivning på ældreområdet og en forbedret aftale med kommunerne om udbudsprocessen, siger ældreminister Thyra Frank.

En af de primære årsager til regeringsudspillet er, at et serviceeftersyn har vist, at det kun er halvdelen af kommunerne, der har en beredskabsplan ved en konkurs. Derfor forlanger regeringen som et af sine punkter, at alle kommuner i fremtiden skal have en plan, hvis uheldet skulle være ude.

Regerings udspil indeholder følgende punkter

 
 • Krav om kommunale beredskabsplaner
  Regeringen ønsker at ændre serviceloven, så kommunerne forpligtes til at udarbejde beredskabsplaner for håndtering af konkurser på hjemmehjælpsområdet.
   
 • Løbende efterberegning af afregningspriser
  En ændring af serviceloven skal forpligte kommuner, der anvender en godkendelsesordning, til med faste mellemrum – og mindst én gang årligt – at sikre, at deres afregningspriser reelt afspejler kommunens aktuelle udgifter.
   
 • Krav om bankgaranti
  Regeringen vil indgå aftale med KL om, at kommunerne skal stille krav om bankgaranti ved indgåelse af kontrakt med private leverandører af hjemmehjælp.
   
 • Bedre leverandørstyring
  En aftale med KL skal sikre, at kommunerne gennemfører bedre udbud og systematisk følger op på deres leverandører, så de hurtigt kan opfange faresignaler på, at en leverandør er i økonomiske vanskeligheder eller misligholder kontraktforhold.
   
 • Virksomhedsoverdragelse
  Flere kommuner er usikre på reglerne for virksomhedsoverdragelse i forbindelse med konkurser. Beskæftigelsesministeriet vil derfor udarbejde en vejledning til kommunerne om reglerne på området.
   
 • Bedre information om det frie valg
  Kommunerne skal forbedre deres information til borgerne om, at de har mulighed for at vælge en privat hjemmeplejeleverandør.

  Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

FOA: Grundlæggende mangler

Regeringens udspil har været længe ventet hos FOA, men her er der ikke udpræget begejstring at spore. Fagforbundet kalder i en pressemeddelelse flere af tiltagene for ”indlysende”. Flere af dem skulle være indarbejdet i kommunerne for længst, lyder det.

- Selvfølgelig skal skatteyderne ikke betale for de regninger, som et plejefirma skubber over på kommunen ved en konkurs. Det bekræfter billedet af, at mange kommuner har udliciteret ældreplejen i blinde, fordi de er blevet stillet en besparelse i udsigt. Det er en helt grundlæggende sikkerhed, der mangler for borgerne, når kommunerne ikke ved, hvad de skal gøre, når firmaerne går konkurs, siger FOA-formand, Dennis Kristensen, som også efterlyser mere fokus på medarbejdernes vilkår.

- Vi har set en del eksempler på firmaer, som byder deres ansatte helt urimelige arbejdsforhold. Der bør være krav om arbejdsklausuler i kommunernes udbud i det endelige forslag for at sikre, at medarbejderne arbejder på danske løn- og ansættelsesvilkår i de private virksomheder. På den måde er konkurrencen lige, og vi undgår et ræs mod bunden, hvor firmaerne med de laveste lønninger og ringeste kvalitet vinder kommunernes udbud over ordentlige og stabile plejevirksomheder.

Regeringen har inviteret Folketingets partier til forhandlinger om udspillet den 7. september i Sundheds- og Ældreministeriet.