Nyt udspil: Politi skal mandsopdække Kærshovedgård

Regeringen står klar med en række stramninger og ændringer på udlændingeområdet. Det rammer både Kærshovedgård og landsdelens uledsagede asylbørn.

- Det er vigtigt for regeringen at forebygge og hindre kriminalitet begået af asylansøgere, der skaber utryghed – ikke mindst lokalt.

Sådan lyder det ordret i Regeringens udlændingeudspil, der i alt indeholder 44 punkter.

Ét af punkterne er, at Udrejsecenter Kærshovedgård fremover skal være mandsopdækket af politi. I hvert fald ønsker regeringen med integrationsminister Inger Støjberg i spidsen, at politiet fremover skal være til stede døgnet rundt på centret i Ikast, der i dag huser afviste asylansøgere og udlændinge på tålt ophold.

Øgede beføjelser på børnecentre

Også på landsdelens børnecentre skal der ske ændringer, hvis det står til regeringen. Her ønsker regeringen at genetablere mindre børnecentre.

- Det vil i sig selv have en forebyggende effekt, og det vil give personalet på børneasylcentrene bedre mulighed for at håndtere de vanskelige mindreårige, står der blandt andet i det politiske udspil.   

Regeringen ønsker ydermere, at personalet skal kunne anvende fysiske magtanvendelser overfor de uledsagede mindreårige ligesom de skal kunne trække i deres lommepenge, hvis de ikke overholder husorden og reglerne og foretage ransagninger af deres værelser.

Thisted Kommune huser i dag Børnecenter Vestervig. Og her savner kommunens borgmester Lene Kjelgaard ikke øgede beføjelser. 

- Det at spærre inde, det trapper jo bare konflikterne op. Så som udgangspunkt vil jeg helst, at det er med den daglige pædagogik og struktur i dagligdagen, vi løser opgaven, sagde borgmester i Thisted Kommune Lene Kjelgaard Jensen (V) til TV MIDTVEST i begyndelsen af august.  

Forhandlingerne om regeringens "Helhedsplan - et stærkere Danmark" begynder allerede i slutningen af denne uge. 

Kriminalitet skal forebygges med en struktureret hverdag med fokus på pædagogik og undervisning. Sådan lød meldingen i Thisted Kommune i starten af august. Nu er der stramninger på vej. 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.