Nyt kort rangerer midt- og vestjysk natur

Nyt kort opgør, hvor god kvalitet naturen er i landets forskellige kommuner. I Midt- og Vestjylland topper Silkeborg, mens Struer ligger helt i bund.

Danmarks natur er forunderlig, og landskabet er fyldt med marker, skove og enge. Men hvordan ser det egentlig ud i din kommune?

Det kan du nu finde ude af, ved hjælp af et unikt nyt kort, som er udarbejdet af forskere på Aarhus Universitet i samarbejde Danmarks Naturfredningsforening. Kortet er opgør hvor meget de forskellige naturtyper fylder i de enkelte kommuner, og hvor god kvaliteten af dem er. Dette er opgjort som naturkapitalen, der altså fortæller noget om naturværdien i kommunerne.

Nora Skjernaa Hansen, der er naturfaglig medarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening, fortæller, at kortet giver enestående muligheder for at få konkret viden om deres egen naturkapital, sammenligne sig med andre dele af landet og sætte ind for at forbedre egen biodiversitet:

- Det er helt fantastisk, at det nu bliver helt tydeligt for kommunerne, hvordan det ser ud med deres naturrigdom og dermed også i endnu højere grad bliver muligt for dem at arbejde mere strategisk og konkret for at forbedre den, siger hun.

Kommunerne kan handle selvstændigt

Det landsdækkende indeks afslører blandt andet, at øerne Fanø og Læsø ligger i toppen, imens Struer Kommune ligger i bund. Nora Skjernaa Hansen fortæller, at forskellene kan skyldes landbrugsareal og byareal, der optager plads fra de egentlige naturarealer. Derudover har kommunernes og lodsejernes nuværende naturarbejde stor betydning:

- Sammenlignet med andre lande ligger Danmark i den lave ende, når det kommer til biodiversitet. Derfor er det vigtigt at formidle til kommunerne, at de ikke behøver at afvente regeringen på at handle på de internationale aftaler. Den nye kortlægning kan være med til at starte en debat i kommunerne på et mere oplyst grundlag. Det er dem, der sidder helt tæt på naturen og har fingeren på aftrækkeren, siger hun.

Sådan er de midt- og vestjyske kommuner placeret: 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.