Nye regler for skilsmisser: Statsforvaltningen afskaffes

​Tre måneders separation indføres og samtidigt laves der et helt nyt system for sagsbehandling.

Børne- og Socialminister Mai Mercado præsenterer aftalen med Carolina Magdalene Maier (Å), Trine Torp (F), Pernille Rosenkrantz-Theil (A), Orla Østerby (C) og Carl Holst (V). Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Et helt nyt familieretssystem skal træde i kraft i 2019.

Det er regeringen og alle folketingets partier blevet enige om.

Her skal der være fokus på konflikthåndtering, børnechecken skal fremover deles mellem forældrene, og så afskaffes statsforvaltningen og skiftes ud med et nyt familieretshus.

- Først og fremmest er det et familieretssystem, som er på barnets betingelser. Det er hele udgangspunktet. Vi laver et system, hvor vi har en indgang med tre spor. Alle, der kommer ind, bliver visiteret, og så finder man ud af, hvor meget hjælp de skal have, fortæller social-, familie- og børneordfører fra Det Konservative Folkeparti, Orla Østerby.

Hvordan deles familierne op?

 • Grønt spor. De enkle sager, hvor familien har så godt som ingen eller kun begrænset behov for, at myndighederne involveres.
 • Gult spor. De mindre enkle sager med familier, som har behov for hjælp ved rådgivning til at dæmpe en konflikt, som endnu ikke er fastlåst, og først, hvis det ikke lykkes en afgørelse.
 • Rødt spor. De røde sager, som afgøres i Familieretten, er familier med behov for omfattende involvering af myndigheder for at sikre barnets trivsel.
Antal grønne sager i størrelsesordenen: cirka 60.000, antal gule sager: cirka 30.000, antal røde sager: cirka 7.000.

Kilde: Regeringen.dk

Statsforvaltningen afskaffes

Screeningen af familierne finder sted i familieretshuset, der bliver en erstatning for Statsforvaltningen.

- De familieretslige huse vil i forhold til Statsforvaltningen have færre jurister og flere børnesagkyndige, psykologer og så videre. Det bliver en anden indgang, end det vi har set, forklarer Orla Østerby.

I Midt- og Vestjylland ligger Statsforvaltningen i Ringkøbing. Orla Østerby fortæller, at de ansatte fik besked klokken 9:30 her til morgen.

- Jeg tænker bare, at alt forandring, som vi laver her i livet, det gør selvfølgelig, at der er nogen, der får en anden hverdag, end de har nu. Men det er først fra 1. april 2019, så der er god tid til omstilling. Men al forandring kan være svær, siger han.

TV MIDTVEST har været i kontakt med Statsforvaltningen. De har på nuværende tidspunkt ikke en kommentar til det nye system.

Orla Østerby til dagens præsentation. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Separationsperioden er tilbage

På nuværende tidspunkt er det muligt at blive skilt med sit NemID.

Sådan har det været, siden regeringen i 2013 afskaffede separationsperioden. Nu vælger man så at genindføre den, dog i halv længde.

- Vi har indført en separationsperiode på tre måneder. Det er for at give ro på og sige, at der er en periode, hvor man lige kan tænke sig om. Det har vist sig, at der er nogen, der fortryder meget hurtigt, forklarer Orla Østerby.

Han er meget tilfreds med den nye plan.

- Jeg synes, at det er vigtigt. Jeg er stolt af, at vi har lavet et system på barnets præmisser og samtlige partier er med. Det giver en stabilitet og ro, og en aftale som holder langt ind i fremtiden.

Forstå hele aftalen her

Her får du et overblik over de forskellige punkter i den politiske aftale:
 
 • Der laves en ny formålsbestemmelse i forældreansvarsloven, der sikrer, at barnet vægtes over andet ved skilsmisser. Tiltagene i den nye aftale vægter derfor barnets tarv højest.
 • En særlig børneenhed oprettes derfor til at tage hånd om barnet, så det altid har en voksen at snakke med, og det inddrages i processen så tidligt som muligt.
 • Tidligere er skilsmissesagerne blevet behandlet i Statsforvaltningen og i byretten. Nu laves et nyt system.
 • Den ene del af det nye system er Familieretshuset, som er en administrativ myndighed, der skal screene alle sager og visitere til det rigtige sagsforløb.
 • Tre spor laves, så den enkelte families behov mødes på den rigtige måde:
 • Det grønne til enkle sager, hvor der er begrænset behov for, at myndighederne involveres. Det gule til familier, som har behov for hjælp til at dæmpe en konflikt, og det røde, hvor der er behov for omfattende involvering af myndighederne for at sikre barnets trivsel.
 • Samarbejdet med det Familieretshuset og det sociale system skal være en tæt koordineret indsats.
 • Det andet nye er Familieretten, der kommer til at ligge under byretterne. Her træffer dommer afgørelses i komplekse sager for eksempel om vold.
 • Denne ret skal behandle de sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve myndighederne afgørelser.
 • Der indføres en refleksionsperiode ved skilsmisser, så ægtefæller med børn først kan blive skilt efter tre måneder. I perioden tilbydes forældre og barn rådgivning.
 • De direkte skilsmissegrunde - for eksempel vold - vil være i et andet system. Disse ægtefæller vil derfor ikke blive omfattet af en refleksionsperiode.
 • Et ligeværdigt forældreskab indføres. Det betyder, at enige forældre fremover kan dele barnets bopæl mellem sig. Disse vil modtage halvdelen af børne- og ungeydelser hver.
 • Lovforslaget fremsættes i efteråret 2018 og det nye system træder i kraft 1. april 2019.
 • Systemet skal løbende overvåges, og der foretages en samlet evaluering efter fire år.
   
Kilde: Børne- og Socialministeriet.