Nye muligheder for svinebranchen

Ændrede rammevilkår for svinebranchen kan sætte gang væksten og skabe jobs.

Flere og flere svindebønder er stoppet med at producere slagtesvin til de danske slagterier. De får ikke nok penge for det, og derfor kan det bedre betale sig at producere smågrise, som sendes over grænsen, fedes op i Tyskland og slagtes der.Det har i årenes løb resulteret i tusindevis af tabte slagterijobs i Danmark og milliarder af kroner i eksport.

En ny analyse lavet af Fødevare & Landbrug siger, at hvis produktionsvilkårene for svinebønderne ændres, så gør udviklingen i branchen det samme. Så vil der blive skabt langt flere arbejdspladser i branchen.

- Jeg håber på at man går i retning af en målrettet regulering. Jeg håber man ser på, at dansk landbrug skal reguleres på de samme miljøkrav, som man gør i andre EU-lande, så de konkurrencefordele som de tyske landmænd de har de bliver minimeret, for så kan vi fastholde flere slagtesvin i Danmark, siger Søren Gade, direktør for Landbrug & Fødevarer.

Jeppe Haubjerg har i flere år produceret slagtesvin. I marts tømte han sin stald for dem - det kunne ikke længere betale sig.

- Det koster mig 960 kr. at producere et slagtesvin, og jeg får kun 900 kr. for den, når jeg sælger den. Så jeg mister altså penge, ved at producere slagtesvin. Ved at sælger smågrise, så tjener jeg penge i stedet, og det er helt afgørende for mit eksistensgrundlag og for mig som landmand, siger Jeppe Haubjerg, Svineproducent, Ringkøbing.

I dag kan mange svineproducenter tjene op mod 100kr mere pr. gris ved at sælge smågrise til Tyskland i stedet for at fodre dem op til slagtesvin herhjemme. Siden 2004 er eksporten af smågrise steget fra 2 - 10 mio. samtidigt er antallet af slagteriarbejdspladser i Danmark faldet fra 13.000 til 6.900.

Rød blok anerkender problemet

- Jeg tror på, der er et potentiale i Danmark, så vi igen kan komme op på de 23 millioner slagtninger igen, som vi lå på for år tilbage. Det vil være med til at skabe nogle nye arbejdspladser og sikre de arbejdspladser vi har nu, og det er jo lige præcis det, vi har brug for, siger Søren Gade, direktør for Landbrug & Fødevarer.

På Christiansborg anerkender også rød bloks politikere branchens problem, og både socialdemokraterne og støttepartiet SF vil gerne være med til at ændre produktionsvilkårene i branchen.

- Jeg ønsker blandt andet, at vi skal kigge på, hvad er det for nogle konkurrencevilkår de danske landmænd har, i forhold til dem der er i Tyskland. Er der nogle ubalancer, som vi skal have vores minister til at kigge på, og det er vi villige til at gøre, siger Karin Gaardsted, MF, Socialdemokraterne.

- Sådan som vi tænker, og sådan som natur og landbrugskommissionen tænker, så kan du forene både det at få mere miljø, mere natur og større variation i naturen, samtidig med, at du får øget økonomi og udbytte i landbruget, siger Steen Gade, MF, SF.

Jeppe Haubjerg har ikke planer om at fylde sine tomme stalde med slagtesvin igen foreløbig, men han håber, at politikerne kan finde frem til en løsning, så det igen engang kan betale sig.