Ny rapport: Kærshovedgård kan sammenlignes med et åbent fængsel

I en ny rapport konkluderer Helsinki-komiteen, at udrejsecentret Kærshovedgård er værre end et åbent fængsel.

Forholdene på udrejsecentret Kærshovedgård har ofte været omdiskuteret. Nu konkluderer Helsinki-komiteen i en ny rapport, at forholdene for beboerne er værre end i et åbent fængsel. Det skriver Politiken.

På Kærshovedgård, som ligger i en skov flere kilometer uden for Ikast, bor beboerne to og to på værelserne, de får overvåget deres elektronik og de fleste er uden job. Disse forhold får komiteen til at advare regeringen og Folketinget.

- Samlet set er det vores vurdering, at forholdene på Kærshovedgård kan sidestilles med dem i åbent fængsel. Men der er også forhold, der er efter min mening er værre end i et åbent fængsel, siger Bodil Philip, der i 25 år har været leder af det lukkede fængsel i Ringe. Hun har sammen med en tidligere chefanklager udarbejdet rapporten på vegne af komiteen.

Beboerne er frihedsberøvede

I rapporten stiller komiteen spørgsmålstegn ved, hvorvidt beboerne på udrejsecentret bliver frihedsberøvet. De skal melde sig selv til centrets politi, nogle skal melde sig hver dag, andre nogle gange om ugen. For at komme ind og ud af centret og deres værelser skal beboerne bruge en nøglebrik og have læst deres fingeraftryk. Dette skiller sig ud fra et åbent fængsel.

- De indsattes færden i danske fængsler registreres ikke elektronisk. Alle indsatte på almindelige fællesskabsafdelinger kan frit gå ind og ud af deres celler uden registrering, siger Bodil Philip.

Beboerne har lov til at få besøg på centret, men der er ikke mulighed for, at familien kan blive natten over, og der er ingen private rum på centret. Rapporten konkluderer derfor, at det er svært at holde jævnlig kontrakt til familien, selvom dette er et væsentligt krav i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Retssager kan komme

Jytte Lindgård er formand for Foreningen af udlændingeretsadvokater. Ud fra hvad hun har læst i rapporten, mener hun også, at forholdene minder om et åbent fængsel. 

- Jeg kan kun holde mig til den rapport, der er, og det folk ser. Nu har vi en rapport, som meget kyndige folk har foretaget. Når den beskrivelse foreligger, og den i øvrigt stemmer over ens med de andre ting, jeg har hørt, så er forholdene ikke rimelige for folk, der ikke er i fængsel, siger Jytte Lindgård til TV MIDTVEST. 

- Vi skal se på, at det er mennesker, og vi er nødt til at overholde vores internationale forpligtelser. Selvom man gerne vil have dem til at rejse, og at det ikke skal være et luksusophold, så synes jeg dog, der skal være nogle rimelige standarder, og det synes jeg ikke, der er i øjeblikket på Kærshovedgård.

Hun mener, at forholdene skal ændres, hvis ikke der skal komme retssager. 

- Hvis det er således, at udlændingestyrelsen går ind og forbedrer forholdene, så skal vi ikke have en retsaag på det. Men hvis de ikke gør, er det helt klart noget, man vil tage med. Og der kommer til at køre retssager i forbindelse med det tålte ophold, hvor folk har fået bøder for ikke at at have overholdt meldepligten, siger Jytte Lindgård. 

Rapporten er blevet sendt til Folketinget og Udlændinge- og integrationsministeren Inger Støjberg. 

Udrejsecentret Kærshovedgård