Ny kystfiskerordning klar: Nu bliver man belønnet for at fiske mere skånsomt

Tirsdag er en ny politisk aftale om kystfiskeriet faldet på plads. Den indbefatter blandt andet, at fartøjer, som fisker med skånsomme redskaber i den lukkede ordning, præmieres højere end i dag.

Mogens Jensen mener, at der med den nye aftale er tale om en forenkling af ordningen, som gør den lettere at forstå for alle.

Et flertal i Folketinget er netop blevet enige om at lave en ny aftale om kystfiskerordningen, og hovedfokus i aftalen er, at den skal gøre det langt mere attraktivt at fiske kystnært og skånsomt.

Den er med til at sikre, at vi i det fremtidige kystfiskeri giver incitament til at fiske mere skånsomt og dermed passe på vores havmiljø

Mogens Jensen

Der er tale om en forenkling af ordningen, som gør den lettere at forstå for alle.

- Den her ordning er bedre, fordi den i langt højere grad er med til at fastholde et kystfiskeri, og den er med til at sikre, at vi i det fremtidige kystfiskeri giver incitament til at fiske mere skånsomt og dermed passe på vores havmiljø, siger minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen.

Læs også Ministerbesøg på fiskekutter skal belyse kystfiskeriets problemer

Kystfiskerordningen består af fiskekvoter, der er reserveret det kystnære og skånsomme fiskeri. Her har partierne sikret fiskeriet en rigtig god kvote fisk svarende til en værdi af 70-80 millioner kroner.

Ordning giver bedre muligheder for unge fiskere

Ordningen består både af en åben og lukket del, hvor fiskerne i den åbne del stadigvæk kan forlade ordningen efter tre år, hvis de ikke ønsker at binde sig permanent. Parterne er blevet enige om at bevare begge ordninger med håb om, at det vil være med til at tiltrække flere unge kystfiskere.

- Vi har alle et ønske om, at dansk fiskeri skal være bredt - at der både skal være plads til de helt små, de mindre og de større fartøjer. Og med den her aftale sikrer vi, at der er nogle helt klare rammevilkår for kystfiskeriet, som også sikrer, at der bliver landet i de små havne, men også at de fisk vi afsætter til kystfiskeriet, de enten bliver fanget af kystfiskerne selv, og det er jo det, vi håber på, for det er derfor, vi har lavet aftalen. Det vigtigste for mig og for Venstre, det er altså, at de fiskekvoter, vi får i Danmark, dem får vi også landet, siger Torsten Schack Pedersen, Fiskeriordfører, Venstre.

Det vigtigste for mig og for Venstre, det er altså, at de fiskekvoter, vi får i Danmark, dem får vi også landet

Torsten Schack Pedersen, Fiskeriordfører, Venstre

Den styrkede kystfiskerordning har ifølge ministeren fordele både til lands og til vands.

- Flere lokalsamfund er afhængige af et godt og velfungerende kystfiskeri, der kan være med til at skabe arbejdspladser på havet, men også i land. Derfor belønner vi nu de fiskere, der går med til at låse deres kvoter fast i den lukkede ordning med større tillæg end i dag, siger Mogens Jensen.

Fakta om kystfiskerordningen 

  • Den nye aftale indbefatter, at fartøjer, som fisker med skånsomme redskaber i den lukkede ordning, præmieres højere end i dag.
  • Fiskere skal ifølge den nye aftale heller ikke længere have opfisket 70 procent af deres årsmængde det foregående år for at få tillæg.
  • Kystfiskertillægget uddeles til gengæld i tre portioner, og portion nr. 2 og 3 gives kun til fiskeren, hvis denne på nærmere fastsatte datoer har opfisket hhv. 1/3 og 2/3 af sine kvotemængder. På den måde sikres det, at kvoterne udnyttes bedst muligt.
  • Kravet om at mindst 80 % af fangstrejserne skal være på max to døgn fastholdes, og længdekravet for de deltagende fartøjer fastholdes på max. 17 meter, dog 15 meter for fartøjer der fisker med ikke-skånsomme redskaber i den lukkede ordning.
00:44

Fiskeriminister, Mogens Jensen, stiftede i dag nærmere bekendtskab med fiskeribranchen i Hanstholm

Luk video