Ny kampagne mod ulykker i landbruget

Antallet af alvorlige arbejdsulykker i landbruget er for mange. Det vil Arbejdstilsynet nu sætte en stopper for.

Over halvdelen af ulykkerne med dyr i landbruget sker for de 16-29-årige. Foto: Scanpix / Ole Joern

Arbejdstilsynet har søsat en kampagne, der skal nedbringe antallet af alvorlige ulykker i landbruget. Landbruget er nemlig en af brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker. Ulykkerne sker oftest i arbejdet med dyr. Arbejdstilsynet har således registreret en stigning på 20 procent fra 2012 til 2015 i antallet af ulykker i arbejdet med dyr – eksempelvis kvæg og svin. Det skriver Videnscenter for Arbejdsmiljø.

Det er netop ulykker, hvor dyr er involveret, som Arbejdstilsynet i første omgang vil sætte fokus på.

- Vores fornemmelse er, at risikoen ved arbejdet med dyr er lidt undervurderet af landmændene, og det ene budskab i kampagnen er, at det er et område, hvor man skal være opmærksom. Det andet budskab handler om, at den primære sikkerhed i arbejdet med dyrene er, at man kender og respekterer dyrenes naturlige adfærdsmønstre og reaktioner, siger forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs, som også peger på den øgede fokus på økologi som en årsag til det stigende antal arbejdsulykker.

- Her er der højere krav til, at dyrene for eksempel kommer udenfor, og det betyder flere situationer, hvor dyrene skal håndteres og flyttes fra det ene sted til det andet. Man kunne med fordel se på, om der er et særligt problem med ulykker på landbrug med øget dyrevelfærd, og se på, om vi så at sige har ’glemt menneskevelfærden’ lidt – eller i hvert fald ikke fået balanceret arbejdsmiljøet tilstrækkeligt – i forbindelse med det øgede fokus på dyrevelfærd.

Ulykker i landbruget

  • Hos svineavlere sker 27 procent af de alvorlige ulykker ved håndtering af svin. 16 procent sker ved fald, glid eller snublen, og 11 procent sker ved fald fra højden.
     
  • Hos mælkeproducenter sker 42 procent af de alvorlige ulykker ved håndtering af kvæg. 19 procent sker ved arbejde med maskiner, og 13 procent sker ved fald fra højden.
     
  • Over halvdelen af ulykkerne med dyr sker for de 16-29-årige.

    Kilde: Arbejdstilsynet

Håndtering af køer er i øjeblikket årsag til fire ud af ti alvorlige ulykker hos mælkeproducenterne.

Kampagnen udføres af Landbrugbrug & Fødevarer, 3F, SEGES, BAU Jord til Bord og GLS-A. Det skal blandet ske ved tilsyn med skærpet fokus på ulykkesrisici og en øget kommunikationsindsats rettet mod landmændene.