Ny husdyrlov letter livet for landmændene

En ny lov for husdyrbrug giver den enkelte landmand større fleksibilitet i stalden. Det giver desuden bedre rammevilkår.

Sammen med Socialdemokratiet, Danske Folkeparti og Radikale Venstre har regeringen i dag blåstemplet en ny lov for husdyrbrug. Landmændene skal fremover ikke længere være bundne af et loft over, hvor mange dyr de må have. Så længe en landmand er blevet mere effektiv og har fået ekstra plads i stalden, må han nu udnytte den ekstra plads til at få flere dyr uden at skulle søge ny tilladelse.

Og så længe han overholder reglerne for dyrevelfærd, kan stalden til hver en tid fyldes med dyr, mens der kan skiftes dyretype eller miljøteknologi uden unødig sagsbehandling. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- I dag forenkler vi reglerne for dansk landbrug. Reglerne vil skabe større fleksibilitet i produktionen af svin, kvæg, mink og fjerkræ og reducere behovet for kontakt med myndighederne ved almindelige produktionstilpasninger. Det er et væsentligt element i Fødevare- og Landbrugspakken, som nu er virkeliggjort med et bredt flertal i Folketinget. De nye regler vil lette arbejdet for den enkelte landmand og skabe mulighed for at øge produktionen, uden at vi går på kompromis med hensynet til miljøet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i pressemeddelelsen

Husdyrsreguleringen betyder, at regulering af landbrugsarealer samles i den generelle arealregulering. Den nye og enklere model er anbefalet af blandt andre Natur- og Landbrugskommissionen.

I fremtiden vil det kun være anlæg såsom stalde, gyllebeholdere og andre bygninger, der skal igennem konkrete godkendelser.

 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.