Ny gødskningslov giver landbruget milliardgevinst

Med nyt lovforslag vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen give landmænd lov til at bruge mere gødning. Det vil give landmændene en årlig gevinst på op til en milliard kroner.

Dansk landbrug vil få en klar økonomisk gevinst, når landmændene i næste vækstsæson får lov til at bruge mere gødning på markerne. Når de nuværende gødningsrestriktioner med et nyt lovforslag bliver fuldt udfaset, vil gevinsten for landmændene være på op til en mia. kroner årligt.

Lovforslaget til den nye gødskningslov fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er en del af den kommende Fødevare- og Landbrugspakke og er netop blevet fremsat i Folketinget. 

Loven skal give landbruget lov til at gøde deres afgrøder mere, og ifølge beregninger fra Institut fra Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet vil den nye lov – når den er fuldt indført – medføre en gevinst for de danske landmænd på mellem 0,5 mia. kroner og 1,0 mia. kroner årligt. Landbrugets eget rådgivningscenter SEGES har opgjort den økonomiske gevinst for landmændene til at være op mod tre mia. kroner om året.

 - Mere gødning på de danske marker vil være en mærkbar økonomisk håndsrækning til de danske landmænd, og det er en hårdt tiltrængt forbedring af dansk landbrugs konkurrenceevne. Det vil betyde, at landmændene kan høste mere og sælge mere. Samtidig vil høsten være af en højere kvalitet, siger Eva Kjer Hansen.

Landbrug & Fødevarer roser forslag 
Med den nye gødskningslov tager Eva Kjer Hansen et opgør med de danske særregler på gødningsområdet. Ændringen af gødskningsloven er en forudsætning for, at miljø- og fødevareministeren kan nå at ændre gødningsreglerne, så landmændene allerede i det kommende forår får mulighed for at udbringe mere gødning. 

Hos Landbrug & Fødevarer ser man frem til en afslutning på de mange års undergødskning.

- Regeringen skal have stor ros for at arbejde målrettet på at afskaffe de danske restriktioner på brugen af gødning, som hidtil har betydet et årligt tab for danske landmænd på mere end 2 milliarder kroner, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Han håber, at politikere, der ønsker vækst og beskæftigelse i fødevareerhvervet, vil støtte lovforslaget og en kommende politisk aftale, der vil give landbruget mulighed for at gøde efter afgrødernes behov på lige fod med andre landbrugslande i EU.

Milliard til miljøtiltag
Udfasning af gødningsnormer er en del af 16-punktsplanen, der blev meldt ud af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti før Folketingsvalget i juni i år, og det vil ske uden at det går ud over miljøet.

- Regeringen har netop afsat mere end 1,1 mia. kroner på finansloven til miljøtiltag, så vi værner om vores miljø, samtidig med at vi giver landbruget nogle bedre muligheder for at producere. Dermed rammer vi en balance, hvor der er mere plads til landbruget, uden at det går ud over vores miljø, siger Eva Kjer Hansen. 

Miljø- og fødevareministeren har sat flere processer i gang for hurtigst muligt at få et opdateret fagligt grundlag, der kan danne baggrund for udmøntningen af en ændret gødskningslov. 

Den nye gødskningslov er netop fremsat i Folketinget og forventes 1. behandlet i første halvdel af december. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.