Ny analyse: Her forsvinder kysten

For første gang er risikoen for oversvømmelse og erosion langs Danmarks 7.300 kilometer kystlinje kortlagt.

Næsten en million danskere bor mindre end én kilometer fra kysten, og vi har en af verdens længste kyststrækninger målt på areal.

En ny Kystanalyse, udarbejdet af Kystdirektoratet giver for første gang et samlet overblik over, hvor risikoen for oversvømmelse og erosion er størst langs de danske kyster. Analysen viser, hvor behovet for kystbeskyttelse er størst nu - og i fremtidige klimascenarier.

- Med Kystanalysen har vi fået et godt grundlag for den fremtidige planlægning af kystbeskyttelsen i Danmark. Analysen peger klart på, at kystbeskyttelse over længere strækninger er mest omkostningseffektiv. Der er i dag steder med et beskyttelsesbehov, som ikke bliver dækket, og analysen og nye værktøjer skal nu hjælpe kommuner og grundejere med at finde løsninger, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Hvor forsvinder kysten

Risikoen for erosion er størst på Jyllands vestvendte kyster, Sjællands nordvendte kyster og på Bornholm. Risikoen for oversvømmelse er størst omkring København, Køge Bugt-området, på Lolland-Falster, i Vestjylland og Vadehavs-området samt i visse fjordområder.

- Vi har været vidner til, at huse er faldet i vandet, og at huse er blevet oversvømmet som følge af storme, men vi har ikke haft et samlet overblik over, hvor vi kan forvente, at det rammer, og hvordan det ser ud i fremtiden. Kystanalysen viser, hvor der skal sættes ind, og jeg styrker nu informationsindsatsen overfor kommuner og grundejere, så de kan bruge resultaterne aktivt, siger Esben Lunde Larsen.

Nemmere at kystbeskytte

Regeringen vil også ændre kystbeskyttelsesloven, så det ikke længere skal tage så mange år at gennemføre en kommunal kystbeskyttelsessag. I dag kan der klages flere gange i sagsforløbet, og nogle sager kan derfor være op mod 10 år undervejs, fordi sagerne afbrydes undervejs. Til hjælp for kommunerne vil Kystdirektoratet desuden udarbejde nogle standardmodeller for, hvordan udgifterne kan fordeles mellem de grundejere, der får beskyttet deres kyst.

Det er efter kystbeskyttelsesloven grundejers ansvar selv at beskytte sin ejendom mod erosion og oversvømmelse.  Staten og kommunerne beskytter dog en række særligt udsatte strækninger langs den jyske vestkyst samt øst om Skagens Gren, fordi der her både er risiko for erosion og oversvømmelse med udsigt til milliardtab. Staten bidrager med ca. 90 mio. kroner årligt til beskyttelsen, mens de lokale kystkommuner bidrager samlet med i alt 13 mio. kroner årligt i den nuværende 5-årige aftale, som løber fra 2014-2018.

Kystanalysen blev efter stormen Bodil igangsat i efteråret 2014 af den daværende SR-regering. I efteråret 2015 besluttede V-regeringen at fortsætte analysen med henblik på færdiggørelse i 2016. Kystanalysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Social og Indenrigsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.  

Kystanalysen samt bilag ligger tilgængeligt på Kystdirektoratets hjemmeside. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.