Ny aftale vækker glæde hos Vestjysk Lærerforening

En ny arbejdstidsaftale mellem KL og lærerne er godt nyt hos lærerforeningerne.

Torben Voss fra Vestjysk Lærerforening glæder sig over den nye aftale. Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) nåede tirsdag til enighed om en ny arbejdstidsaftale.

En aftale indgået efter måneders forhandlinger, som handler om prioriteringer af lærernes arbejdstid. Og den nye aftale bliver taget godt imod.

- Der kommer noget indflydelse tilbage, som vi ikke har haft de sidste syv år, siger formand for Vestjysk Lærerforening, Torben Voss.

Med den nye aftale skal lærere og ledere sikre, at forberedelsestiden ikke nedprioriteres. Der skelnes i den nye aftale mellem forberedelsestid og undervisningstid, hvilket er et af de store ønsker, lærerne havde.

- Det er en kamp vi har kæmpet længe og jeg synes det er rigtig godt, at der er kommet gang i noget, hvor vi skal samarbejde med kommunerne og ude på skolerne, siger Torben Voss.

Det betyder den nye aftale for lærerne

 • Aftalen erstatter lov 409, som siden 2014 har reguleret lærernes arbejdstid.
 • Loven var et resultat af, at parterne under overenskomstforhandlingerne ikke kunne blive enige. Det fik politikerne til et vedtage en lov, som regulerede arbejdstiden - som den eneste faggruppe i den offentlige sektor.
 • I de fleste af landets kommuner - 84 ud af 98 - er der dog indgået lokale aftaler på området, og lærernes arbejdstid er her ikke reguleret af loven.
 • Den nye aftale betyder, at der inden et nyt skoleår skal udarbejdes en skoleplan over ledelsens prioriteringer for det kommende skoleår.
 • Der skal udarbejdes en oversigt over lærernes opgaver i den følgende tid.
 • Opgaveoversigten skal udleveres til læreren senest fem uger før perioden begynder.
 • Lærere og ledere skal sikre, at lærernes forberedelsestid ikke nedprioriteres.
 • Undervisningen og øvrige opgaver skal planlægges, så forberedelsen kan afvikles sammenhængende, og den må ikke ligge i frikvarteret.
 • Derudover kan lærerne bede ledelsen om at få placeret forberedelsestiden, hvis de oplever, den bliver reduceret.
 • I opgavefordelingen skal der særligt tages hensyn til nyuddannede, så de får en "god start på lærerlivet" - blandt andet skal antallet af fag og klasser begrænses, og der skal skabes rum til at refleksion over undervisningen.
 • Lærere, der er fyldt 60 år, kan bede om at få arbejdstiden nedsat med 175 timer årligt. Arbejdstiden for et skoleår er for lærere 1924 timer inklusive ferie og helligdage.
 • Der vil være en tilsvarende lønnedgang, men de vil fortsat få den samme pensionsindbetaling fra arbejdsgiveren.    
 • Den nye aftale træder i kraft 1. august 2021 og kommer ikke til at ændre på de allerede indgåede lokalaftaler.

 

Kilder: Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne.

Se mere

Kan få flere lærere til

De seneste år har frafaldet på læreruddannelsen været højt, men den nye aftale kan være med til at gøre det mere attraktivt at blive lærer igen.

- Det her er både for at gøre undervisningen endnu bedre, men også for at kunne rekruttere lærere bedre i fremtiden. Faldet på seminarerne har været faldende siden 2013, så det her er en måde at få nogle tilbage, siger Torben Voss.

03:32

Der er mange nyuddannede lærere, der kommer på gyngende grund i deres første år på arbejdsmarkedet. Hver sjette vælger at stoppe i faget. Video: Torben Mondrup, TV MIDTVEST

Luk video

Aftale kommer efter lang tids uenighed

Der har længe været uenighed omkring en aftale om lærernes arbejdstid.

- Med alt det ballade der har været omkring folkeskolen, så er det kærkomment, at nu har parterne fundet ud af, at vi skal samarbejde hele vejen igennem, siger Torben Voss.

I 2013 kunne parterne ikke blive enige om en ny aftale, hvilket førte til, at der blev grebet ind fra politisk hold.

Ved overenskomstforhandlingerne i både 2015 og 2018 kunne parterne heller ikke blive enige, og der blev derfor nedsat en kommission. Lærerkommissionen skulle kigge på området, og det har banet vejen for aftalen, som der er blevet forhandlet om siden februar.

Aftalen skal nu til urafstemning blandt lærerne og godkendes i KL's bestyrelse.