Nu kan grovædende sæler skydes

Når sultne gråsæler bruger fiskeres net som tagselvbord, kan fiskerne nu få lov at skyde enkelte af sælerne.

Efter hårdtpres fra fiskerierhvervet giver Miljøministeriet og Fødevareministeriet nu grønt lys for en begrænset og midlertidig regulering af gråsæler, som er til særlig stor gene for fiskeriet.

Aftalen er kommet stand i stand sammen med fiskere, grønne organisationer og jægere.Dermed bliver det nu muligt med jagttegn plus en særlig tilladelse fra Naturstyrelsen at nedskyde nogle enkelte af de gråsæler, der bruger fiskernes net som tag-selv-bord.

- Det har ikke været sjovt for fiskerne at hive ødelagte fangster op i bådene. Derfor er jeg tilfreds med, at vi har fundet en løsning, hvor enkelte gråsæler kan reguleres i særlige områder med en særlig tilladelse, siger miljøminister Kirsten Brosbøl (S) og tilføjer:

- Jeg er optaget af, at vi fortsat beskytter sælen, som er et truet dyr, vi er forpligtet til passe på. Vi har valgt en model, der efter svensk forbillede kan regulere de mest problematiske sæle.

Også fødevareminister Dan Jørgensen (S) er tilfreds med løsningen.

- Fiskerne har et stort økonomisk problem med stjålne fangster og ødelagte redskaber.

- Fødevareministeriet har allerede sat gang i forskningsprojekter, der skal udvikle sælsikre fiskeredskaber. Men mens vi venter på nye redskaber og en ny forvaltningsplan, er jeg glad for, at fiskere og miljøorganisationer har fundet sammen om en god, midlertidig løsning, siger han.

Den midlertidige regulering gælder, til der er lavet en ny forvaltningsplan for sæler i 2016. I dag er det muligt at skyde spættede sæler, men nu bliver det midlertidigt muligt også at regulere gråsæler.

Reguleringen går ifølge Naturstyrelsen formentlig i gang allerede i løbet af foråret.

Reguleringen bliver ikke tilladt for yngleområderne på Læsø, Anholt og Rødsand eller i de Natura 2000-områder, som er udpeget på grund af gråsæler ved Christiansø, Saltholm, Samsø og Endelave.

/ritzau/