Nødråb fra svineproducenter: - I værste fald er det en afvikling af dansk svineproduktion

Betalingen er for dårlig, når danske svineproducenter sælger deres svin til Danish Crown. Branchen er ramt af en dødsspiral, lyder det fra formanden for Danske Svineproducenter.

- Det er 11. time for slagteriet at få vendt den onde cirkel, påpeger Kim Heiselberg fra Lyne ved Tarm, formand for Danske Svineproducenter.

Kritikken er rettet direkte mod Danish Crown. Det største slagteri i Danmark, der ifølge Jyllands-Posten er så hårdt presset, at lukning af et slagteri i Danmark er på plakaten i en stor spareøvelse. 

quoteHvis ikke vi får vendt den onde cirkel, er det i værste fald en glidende afvikling af dansk svineproduktion.

Kim Heiselberg, formand for Danske Svineproducenter.

Den helt store udfordring er, at priserne på smågrise er højere i Tyskland. Derfor kører flere griseproducenter deres grise til slagerier sydpå. Det gør, at der er mindre arbejde på slagterierne i Danmark. En ond spiral er skabt. En spiral formanden for Danske Svineproducenter mener, at Danish Crown selv er skyld i. 

- I årevis har den pris, som slagteriet har formået at betale danske svineproducenter, ikke gjort det rentabelt at producere slagtesvin i Danmark. Derfor har der ikke været de investeringer i nye anlæg, vi alle kunne ønske os. I stedet lukker gamle nedslidte anlæg, og smågrisene bliver i stigende omfang solgt sydpå, forklarer Kim Heiselberg.

Fire muligheder i spil

Danish Crown har i virksomhedens seneste personaleblad skitseret, at situationen er uholdbar. Overfor Jyllands-Posten forklarer virksomhedens pressechef Jens Hansen, at man allerede nu ser på flere løsningsmodeller. 

- Lukning af et slagteri, at lukke aftenhold, kollektiv nedgang i tid hos medarbejderne eller en kombination af de tre muligheder. Det er de scenarier, der arbejdes med, lyder det fra Jens Hansen til Jyllands-Posten. 

Antallet af svin slagtet i Danmark har de seneste 10 været stødt faldende. Fra cirka 21 millioner i 2009 til cirka 16 millioner i 2017. I samme periode er eksporten af levende grise vokset voldsomt. Fra cirka 7,5 millioner i 2009 til cirka 15 millioner i 2017, det viser tal fra Landbrug og Fødevarer. 

Hos Danske Svineproducenter hilser man handling velkommen. Det er på høje tid, hvis branchen skal have en fremtid i Danmark. 

- Hvis ikke vi får vendt den onde cirkel, er det i værste fald en glidende afvikling af dansk svineproduktion, hvilket vi naturligvis ikke ønsker, lyder det fra Kim Heiselberg. 

Han skyder især på Danish Crown, det er det største slagteri herhjemme. Han mener, at slagterigiganten har forsømt at forebygge de udfordringer branchen aktuelt står i. Fordi man i en lang årrække har givet producenterne for lave priser, hvilket har medført manglende villighed til nye investeringer.

TV MIDTVEST har forelagt Danske Svineprodupcenters kritik for Danish Crown. Virksomheden ønsker ikke at sige mere, end det de har sagt i deres eget interne firmablad. 

1:36
Med en ny vækstpakke håber Danish Crown at tiltrække en million ekstra grise over de kommende år.