Nederlag til Bæredygtigt Landbrug

Reglerne for landmænds gødskning af marker gælder, mens retssag verserer ved domstolene, fastslår landsret.

Landmænd, der havde set frem til at kunne sprøjte mere gødning på markerne, mens foreningen Bæredygtigt Landbrugs retssag mod myndighederne kører, fik en skuffelse fredag.

Vestre Landsret siger nej til at lade søgsmålet få opsættende virkning. Dermed gælder de vante gødningsnormer stadig, indtil retssagen er endeligt afgjort ved domstolene.

Bæredygtigt Landbrug mener, at Danmark er for nidkær i gennemførelsen af EU's direktiv om nitrat, der skal beskytte grundvandet mod forurening fra landbruget. Foreningen har derfor anlagt sag mod Fødevareministeriet og NaturErhvervstyrelsen. I søgsmålet har foreningen krævet, at reglerne, der begrænser landmændenes udkørsel af gødning på markerne, skulle stilles i bero under sagen. Men det lykkedes altså ikke, konstaterer Bæredygtigt Landbrugs direktør, Bjarne Nigaard.

- Det var ærgerligt. Vi gjorde, hvad vi kunne, men man skal huske, at dette kun er første omgang af kampen. Og vi er hverken knockoutet eller har kastet handskerne, siger Bjarne Nigaard til Ritzau.

- Vi fortsætter, for vi mener stadig, at vi for enden af denne kamp kan opnå en sejr til gavn for danske landmænd, tilføjer direktøren.

Bæredygtigt Landbrug mener, at danske afgrøder får for lidt kvælstof, fordi de danske gødningsregler er for strikse. Derfor er der mere protein i udenlandsk korn end i det danske, argumenterer foreningen. Men Vestre Landsret understreger, at det har "overordentlig stor samfundsmæssig betydning" at beskytte vandmiljøet mod forurening, forårsaget af nitrat fra landbruget.

Og trods Bæredygtigt Landbrugs argumentation under fire retsdage er landsretten ikke blevet overbevist om, at de danske kvælstofnormer som helhed strider mod nitratdirektivet eller andre EU-regler. Derfor vil Vestre Landsret ikke tage påstanden om opsættende virkning til følge. /ritzau/


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.