Naturfredningsforening: Totalforbud mod muslingeskrab

Selv om fødevareminister Mette Gjerskov nu har givet Limfjords-fiskerne grønt lys til fiskeri i Natura 2000-områderne, så tror Danmarks Naturfredningsforening stadig på, at der kommer et totalforbud mod fiskeriet i de beskyttede områder.

Danmarks Naturfredningsforening har de seneste tre år sendt anmeldelser til EU om muslingefiskeriet i Natura 2000-områderne i Limfjorden. De vil have muslingeskrab i de internationale beskyttede områder stoppet.

- Man må ikke forringe miljøet i Natura 2000-områderne, og det gør muslingeskrab. Vi venter på svar fra EU og forventer, at deres afgørelse vil blive et totalforbud mod at skrabe muslinger i Natura 2000-områderne, mener biolog i Danmarks Naturfredningsforening Henning Mørk Jørgensen.

Stormøde for muslingefiskerne

Alle 38 muslingefiskere i Limfjorden mødtes i formiddags i Nykøbing for at diskutere miljøministerens krav om, at fiskerne skal benytte mere skånsomt udstyr, og fartøjerne skal have en GPS om bord. Fiskerne frygter, at der kan komme yderligere stramninger, og det kan ingen af dem holde til økonomisk

- På de her to måneder, hvor vi ikke harkunne fiske i Natura 2000-områderne har hver fisker mistet mellem 50- og 100.000 kroner. Det betyder et samlet tab på omkring tre millioner kroner, siger Benny Andersen, der er formand for centralforeningen for Limfjorden.

Miljøministerens tilladelse til muslingefiskeriet er da også kun midlertidig. Den gælder resten af sæsonen 2011. Der kan gå flere år før EU kommer med et svar på Danmarks Naturfredningsforenings klage.