Naturen hjælper traumatiserede soldater

En ny afhandling viser, at natur-terapi kan hjælpe soldater, der lider af PTSD. Men der mangler stadig forskning på området.

Der bør forskes mere i, hvordan ophold i naturen kan hjælpe soldater, der lider af post traumatisk stress syndrom (PTSD) - det siger formanden for forsvarets største fagforening CS, Jesper K. Hansen, til www.denoffentlige.dk.

 - Naturen har en særlig betydning for de fleste soldater, og vi ved, at mange oplever naturen som et trygt og roligt sted at søge hen. Derfor er det også kun godt, hvis der bliver forsket mere i naturbaseret terapi, fordi det kan give rigtig god mening for nogle veteraner med PTSD, siger Jesper K. Hansen.

Denoffentlige.dk skriver, at op til ni procent af de 30.000 danske soldater, der har været udsendt i international tjeneste, udvikler PTSD.

Der har tidligere været eksempler på soldater, der simpelthen bosætter sig i et skovområde efter international tjeneste. Og at naturen har en positiv indflydelse på soldaterne, bekræfter en Ph.d., som Dorthe Varning Poulsen har forsvaret på Københavns Universitet. Afhandlingen peger på, at et ti-ugers forløb med naturbaseret terapi kan hjælpe soldaterne til selv at kunne bruge naturen til at afhjælpe deres symptomer.

- Der er skrevet meget om emnet i det meste af den vestlige Verden, og det samlede billede viser, at veteraner og andre med PTSD har et positivt udbytte af terapien. Alligevel findes der kun meget lidt reel forskning, og der findes kun ganske få storskala-forsøg, som entydigt dokumenterer, hvordan man bedst bør gribe NBT an for at få en optimal behandlingsmodel ud af det, siger Dorthe Varning Poulsen.