Naboklager om alt fra støj fra børnehave til lugtgener

Kommuner landet over modtager årligt tusindvis af naboklager. Det skriver BT, der har kortlagt, hvad det egentlig er, vi danskere klager over.

Kommuner landet over modtager årligt tusindvis af naboklager. Det skriver BT, der har kortlagt, hvad det egentlig er, vi danskere klager over.

Kortlægningen af klager fra 2015 til og med maj 2017 viser, at klagerne kan deles op i fem kategorier: Klager over virksomheder, byggesager, klager over støj- og lugtgener samt klager over uorden og rod.

Og i deres kortlægning kommer de blandt andet forbi Lemvig og Viborg Kommune. Lemvig har i alt 35 klager mens Viborg har 202 klager registreret hos kommunen.  

Og her står det klart, at borgerne i Viborg generelt set klager mere over virksomheder end borgerne i Lemvig. Faktisk er der ikke registreret én eneste virksomheds-klage i Lemvig, mod hele 48 klager over Viborgs virksomheder.

Klagerne kan strække sig over alt fra ”klage over støj i en børnehave” til ”lugt fra fastfood-butik,” skriver BT.

Til gengæld klager flere borgere i Lemvig over støjgener. Og det tæller blandt andet klager over ”støj fra vindmøller” og ”støj fra skydebane.”

Når det kommer til klager over uorden, så bliver forskellene mellem de to midt- og vestjyske kommuner i følge avisen markant.

I Lemvig er der blot 16 klager over uorden, mens Viborg Kommune har modtaget 89 klager – blandt andet over løsslupne mink og markstank.