MRSA: Antibiotikaforbrug skal sænkes

Antibiotikaforbruget til svin skal sænkes med 15 procent frem mod 2018. Det foreslår fødevareminister Dan Jørgensen (S), der dermed sætter ambitionerne højere end svineproducenterne selv.

Antibiotikaforbruget til svin skal reduceres med 15 procent fra 2015 til 2018, og tetracyklin, som mistænkes for at være en af de mest kritiske antibiotika, skal udfases så hurtigt som muligt.

Sådan lyder det mest markante punkt i fødevareminister Dan Jørgensens (S) oplæg til en handlingsplan, der skal bekæmpe den smitsomme såkaldte husdyr-MRSA, der rammer danske svinebesætninger i store tal.

Ambitiøs målsætning

Siden 2009 er forbruget af antibiotika til svin blevet reduceret med knap 18 procent. Men forbruget skal længere ned, mener ministeren.

- Antibiotika er med til at fremme udviklingen af resistente bakterier, som er et stort sundhedsmæssigt problem, siger Dan Jørgensen.

Reduktionsmålet er en del højere, end hvad de danske svineproducenter ellers har lagt op til. Videncenter for Svineproduktion (VSP) under Landbrug & Fødevarer sagde kort før jul, at der skulle reduceres 10 procent af antibiotikaforbruget i staldene inden 2020.

- Vi er kommet et stykke vej i forhold til at få reduceret forbruget, men vi skal endnu længere ned. Derfor håber jeg, at partierne nu vil bakke op om flere initiativer, så vi i 2018 i alt har nedbragt forbruget med mere end 30 procent, siger Dan Jørgensen i en pressemeddelelse.

Hygiejnetiltag på vej

Ud over reduktionen i forbruget af antibiotika foreslår fødevareministeren også hygiejnetiltag for alle, der arbejder i svinestalde, overvågningsprogrammer for udviklingen i husdyr-MRSA og styrket forskning i smitteveje og alternativer til antibiotika.

Fødevareministeren indleder nu politiske forhandlinger med Folketingets partier om en fireårig handlingsplan.

- Udviklingen af husdyr-MRSA viser, at der er behov for, at vi skærper indsatsen, lyder det.

To ud af tre svinestalde smittet

MRSA er stafylokok-bakterier, som er modstandsdygtige over for almindelig penicillin.

Screeningsresultaterne viser, at der på fire år er sket en firedobling i antallet af smittede svinebesætninger, hvilket svarer til, at omkring to ud af tre danske svinestalde er inficerede.

- Desværre findes der ingen snuptagsløsninger, der kan få problemet til at forsvinde i morgen. Derfor lægger jeg nu op til en bred politisk aftale om en langsigtet bekæmpelsesstrategi, siger Dan Jørgensen.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.