Mistænkelige tjek af journaler kan være berettigede, fortæller it-direktør

Det er vigtigt at bevare fortroligheden mellem sundhedsvæsen og borgere, mener it-direktøren i Region Midtjylland.

Det kan være uberettiget, når en læge, en sygeplejerske eller andet sundhedspersonale går ind på en borgers sundhedsjournal. Det viser tal fra Politiken.

quoteMan skal finde ud af, om de er uberettigede eller ikke uberettigede.

Claus Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland

I Region Midtjylland er der siden marts blevet registreret 148 tilfælde, hvor et tjek af en sundhedsjournal kan være lavet uden grund. På den måde har sundhedspersonale brudt sundhedsloven, som forbyder uvedkommende at indhente sundhedsoplysninger om patienter, de ikke selv behandler.

Det skal nu undersøges, hvor mange af de 148 tilfælde, der har været uberettigede. Det fortæller Claus Kofoed, der er it-direktør i Region Midtjylland.

- Det er de 148 sager, der er til gennemsyn. Man skal finde ud af, om de er uberettigede eller ikke uberettigede. Så det er 148 mistænkelige opslag, forklarer han til TV MIDTVEST.

De mistænkelige forhold, der kan betegnes som berettigede, kan være sager, hvor en ægtefælle eller et familiemedlem har tjekket en borgers sundhedsjournal med mundtlig aftale på forhånd.

- Den vil komme ud på listen, og det kan godt være, at det er en af de 148 her. Så vil man tage kontakt til den pågældende ansatte, og hvis vedkommende siger, at der har været en aftale med manden, konen eller familiemedlemmet omkring det her, vil vi altid bede om at få en skriftlig bekræftelse på, at det er rigtigt, siger Claus Kofoed.

Alt logges

På hospitalerne i Region Midtjylland foregår kontrollen automatisk. Det har den gjort siden marts, hvor regionen overgik fra manuel stikkontrol til fuldbyrdet maskinel kontrol.

Her bliver alt logget om, hvilket sundhedspersonale, der har kigget på en patient på et bestemt tidspunkt.

quoteSom borger skal man have tryghed om, at den måde, vi behandler data på, er en sag mellem behandler og patient.

Claus Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland

- Så har vi en algoritme, der kigger på alle loggene og ser, om det har været berettiget eller uberettiget. Så kommer der en liste ud med mistænkelige. Kan algoritmen ikke afgøre, om et opslag har været berettiget, går det til manuel kontrol, siger Claus Kofoed om processen og fortsætter.

- Ved den manuelle kontrol kigger man på det, og hvis man så ikke heller ikke der centralt kan afgøre det, bliver det sendt ud til det pågældende sygehus, som så foretager den videre undersøgelse.

Den nye måde med at holde status maskinelt har siden marts betydet, at der har været politisager, bortvisninger og tjenstlige samtaler på grund af brud på sundhedsloven på sygehusene i Region Midtjylland, oplyser Politiken.

Fortrolighed i højsæde

For hospitalerne i Region Midtjylland betyder det meget, at fortroligheden sikres mellem sundhedsvæsen og borgere, fortæller it-direktøren.

Derfor bruges der mange ressourcer centralt og på de enkelte sygehuse på at tjekke den log-data, der laves.

- Som borger skal man have tryghed om, at den måde, vi behandler data på, er en sag mellem behandler og patient. Det er ikke en sag for offentligheden. Det vil sige, at vi skal behandle det her data trygt og godt. Hvis man har en sygdom, er det en sag for dig og din læge. Der er en fortrolighed omkring den data, siger Claus Kofoed.

For at sikre, at den fortrolighed i fremtiden fortsat skal være i højsæde, arbejdes der på at gøre algoritmen endnu mere finmasket, så alle overtrædelser kan findes.