Minister: PostNord-omlægning går ikke ud over servicen

Finansminister Kristian Jensen (V) garanterer, at der ikke bliver pillet ved befordringspligt i nyt PostNord.

Selv om PostNords danske afdeling skal ud i en større omstilling og sparerunde for at få underskud vendt til overskud, så kommer danske postmodtagere ikke til at mærke det.

Det lover finansminister Kristian Jensen (V), efter at der er indgået en aftale mellem Danmark om Sverige, som sikrer den fortsatte postudbringning i Danmark.

- Postbefordringsloven bliver der ikke ændret ved. Danske postmodtagere kommer heller ikke til at opleve serviceforringelser for at få det til at blive en rentabel forretning. Det er et spørgsmål om at indrette Post Danmarks produktionsform, så den bliver rentabel, siger Kristian Jensen.

Det centrale i aftalen er de godt 1,5 milliarder svenske kroner, som den danske stat skyder ind i selskabet til at dække omkostningerne ved at sige farvel til flere tusinde ansatte i Danmark med lange afskedigelsesvarsler.

quoteDanske postmodtagere kommer heller ikke til at opleve serviceforringelser for at få det til at blive en rentabel forretning.

Kristian Jensen, Finansminister, Venstre

- Det muliggør en rationalisering fra 10.000 til 6000 medarbejdere, så vi får en stærk og levedygtig forretningsmodel, der også kan håndtere, at der fremover bliver sendt endnu færre breve, siger ministeren.

Danmark ejer 40 procent af PostNord, men har i denne omgang bidraget med mere end 80 procent af kapitalen. Det mener Kristian Jensen er rimeligt ud fra en betragtning om, at det er den danske del af forretningen, der har haft økonomiske problemer. Og også fordi der er lavet en aftale om, at den svenske stat må træde til, hvis lignende problemer opstår i Sverige. Derfor har finansministeren heller ikke haft grund til at overveje, om Danmark og Sverige skulle gå hver til sit igen.

- En opsplitning ville have taget rigtigt lang tid, og det ville have betydet, at begge ejere ville have mistet værdi ved det. Så det er ikke en mulighed på nuværende tidspunkt, siger ministeren.