Minister: Oversvømmelser er folks eget ansvar

Det er grundejernes eget ansvar at sikre deres grunde mod stormfloder som i nat. Det understreger miljøministeren, der afviser at hjælpe økonomisk.

Der er egentlig ikke så meget at diskutere: Kystsikring er grundejere og kommuners eget ansvar. Så det er også her, du skal klage din nød, hvis du har fået vand i kælderen i nat.

Nogenlunde sådan lyder meldingen fra miljøminister Esben Lunde Larsen dagen derpå, efter Danmark fik besøg af en stormflod.

- Det er grundejernes ansvar at sikre deres grunde, og det er kommunerne, der sammen med grundejerne, laver kystsikringsprojekter, siger Lunde Larsen.

Enhedslisten og Alternativet har tordag foreslået, at Danmark skal have et kystråd og en fond, der kan hjælpe med at sikre, der hvor borgere eller kommuner ikke selv har råd.

- I dag er det den enkelte lodsejer og kommune, der har ansvaret. Så der bliver kun sikret der, hvor der er råd til det. Så i de områder, hvor der er behov, men ikke råd, skal vi kunne bruge en statslig kystfond, siger Enhedslistens miljøordfører Maria Gjerding

Men det synes ministeren ikke er en god ide.

- Vi vil gerne lave et rejsehold, der skal hjælpe kommunerne med at blive bedre til klimatilpasning. Vi skal blive bedre til at forebygge oversvømmelserne. Men grundprincippet er, at det er borgernes ansvar at sikre deres ejendom, siger han.

Ministeren vil nu invitere Kommunernes Landsforening og de berørte kommuner ind til at møde om, hvordan sikringen kan gøres bedre i fremtiden.

Så vil han lave det førnævnte rejsehold, der skal hjælpe kommunerne med klimatilpasning. Og det eksisterende rejsehold, der hjælper borgere og kommuner med kystsikring, skal styrkes.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.