Minister om at ændre parkeringslov: Vi skal tænke os om

Borgmestre mener, at lov giver incitament til at sætte parkeringsindtægter op. Minister overvejer løsning.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) lytter til borgmestres kritik af lov om parkeringsindtægter. Men hun står ikke klar med en konkret model til at løse problemstillingerne.

- Jeg er optaget af, at vi nu får tænkt os godt om, fordi der er flere problemstillinger og hensyn.

- Det ser forskelligt ud - alt efter om vi taler landkommuner, provinsbyer eller de største byer, som har afsendt det åbne brev, siger hun.

Loven, der blev indført sidste år, gør, at kommunerne skal aflevere 70 procent af deres parkeringsindtægter til staten. Indtægterne dækker både over parkeringsafgifter og betaling for parkering.

I et debatindlæg i Berlingske opfordrer en række borgmestre dog til en tilbagerulning.

De mener, at loven stort set har fjernet kommunernes mulighed for at tilbageføre parkeringsindtægter til borgerne i form af parkerings- og klimaforbedringer.

Desuden giver den kommunerne et incitament til at sætte parkeringsindtægterne op og investere mindre i parkerings- og klimaforbedringer, lyder kritikken.

Astrid Krag peger på, at der er en lang række hensyn, der skal overvejes, før hun kan pege på en løsning.

- Der er hele diskussionen om, at kommunerne selvfølgelig skal have parkeringspladser og håndhæve parkeringsreglerne, der er. Det handler jo også om trafiksikkerhed.

- Så er der diskussionen, som de også rejser i forhold til klimainvesteringer. Alle de forskellige hensyn skal jo tages med i overvejelserne. Så det ligger ikke lige på den flade, hvilken ændring der kan løse det, siger ministeren.  

I en lang rækker midt- og vestjyske kommuner har den nye lov fået kommunerne til helt at droppe parkeringsvagterne. 

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Trafik.