Minister kræver mere hård kystsikring

Regeringen lægger op til en ny praksis inden for kystsikring. - Vi klapper i vores små hænder, lyder reaktionen fra Agger.

Sandfodring har i mange år været myndighedernes foretrukne redskab til at sikre vores kyster.

Men i fremtiden skal sandfodringen i højere grad kombineres med det, man kalder hård kystsikring - for eksempel ved hjælp af betonblokke og store sten. Det fastslår miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Fra regeringens side er vi optagede af, at borgerne skal kunne sove trygt om natten og ikke frygte, hvad der sker med deres bolig. Derfor har jeg sendt et klart signal til Kystdirektoratet om, at vi ønsker mere hård kystsikring, som visse steder skal kombineres med sandfodring, siger ministeren til TV MIDTVEST-magasinet Indblik Søndag.

Lunde Larsen vil ikke direkte kalde meldingen for et opgør med Kystdirektoratets praksis med at satse på sandfodring. Han kalder det i stedet en "forfinelse af den metode, vi har arbejdet på indtil nu".

- Der har været en praksis indtil nu, og det har jeg respekt for, men vi ønsker at gå en anden vej. Og det er også derfor regeringen har lavet et stort tværgående arbejde, hvor vi her i foråret ser på, hvordan vi kan få en hurtigere proces omkring kystsikring og en proces, der tager større hensyn til mennesker.

Kritik fra naturfredningsforeningen
 

Ministerens melding kommer i kølvandet på flere sager, hvor private og myndighederne har været uenige om, hvilken metode der bedst sikrer kysten.

I Agger kæmper den nystiftede forening Kystsikring i Nationalpark Thy for en bedre sikring af kysten. Foreningen ser gerne mere hård kystsikring, og for en af initiativtagerne, Hans Erik Nørgaard, er ministerens melding godt nyt.

- Vi klapper i vores små hænder, når vi for første gang i mange, mange år hører en minister, der tør tage ordene hård kystsikring i sin mund, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening deler dog ikke begejstringen. Foreningen mener som udgangspunkt, at man skal lade naturen passe sig selv og er modstander af for meget byggeri ved kysten. 

Interview med Henning Mørk Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening

- I værste fald ser det ud, som om vi venter en invasion fra søsiden, siger marinbiolog Henning Mørk Andersen

- Vi er dog klar over, at der er væsentlige samfundsmæssige interesser, der gør, at der sommetider skal kystsikres. Så synes vi, at man skal gøre det med de mindst indgribende metoder, og det vil meget ofte sige sandfodring, som under alle omstændigheder også vil være nødvendig, når man laver hård kystsikring, siger han.

Esben Lunde Larsen siger, at regeringen også er optaget af det æstetiske udtryk ved kysten.

- Men vi synes, at borgernes private ejendomsret og det, at borgerne kan sove trygt om natten, er vigtigere.

Flytter man bare problemet?
 

Når direktoratet har været tilbageholdende med at bruge den hårde kystsikring, hænger det blandt andet sammen med, at metoden populært sagt kan flytte problemet til naboerne. Hvis man for eksempel anlægger høfder, ser man ofte, at kysten trækker sig længere tilbage der, hvor høfderne hører op.

- Det er også derfor, at Kystdirektoratet i højere grad skal med ind fra begyndelsen, så den kyst-tekniske løsning bliver den rette, og så man ikke eksporterer problemet til naboerne. Derfor skal hård kystsikring også ofte kombineres med sandfodring, siger Esben Lunde Larsen

Han vil ikke kommentere enkeltsager om kystsikring og dermed heller ikke give et bud på, hvor man vil kunne se resultaterne af regeringens nye kurs. Men han er ikke i tvivl om, at man vil kunne se forskel.

Derfor vil man også opleve flere private få grønt lys til kystsikringsprojekter.

- Det vil man kunne, hvis de laves efter de rette forskrifter og med hensyntagen til naboer, fordi vi i højere grad kommer til at lave helhedsløsninger, siger Esben Lunde Larsen.

Esben Lunde Larsen forklarer her, hvorfor han gerne ser mere hård kystsikring.

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.