Minister: Kommuner skal have ansvar for anbragte børns uddannelse

For mange interne skoler på anbringelsessteder leverer ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil ikke det, de skal.

I årevis har for få anbragte børn fået en 9.-klasses eksamen, men det vil regeringen med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i spidsen nu lave om på.

quoteKommunerne skal have ansvaret for, at børnene får den eksamen. Det skal ikke være den enkelte interne skole, der har ansvaret for det.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Børne- og Undervisningsminister

En række tiltag skal få styr på området, og de kommer i forlængelse af statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale, hvor der var massiv fokus på forholdene for udsatte børn. Blandt andet skal kommunerne have mere ansvar.

- Udfordringerne er, at det kun er godt halvdelen af de anbragte børn, der får en 9.-klasses eksamen. Det er efter min mening en af de største socialpolitiske skandaler i vores samfund, siger Rosenkrantz-Theil.

Der er en stor gruppe anbragte børn, som går i en folkeskole, mens der er en anden stor gruppe, som går på interne skoler placeret på anbringelsesstederne. En model kan være at lukke nogle af de interne skoler, fordi de ikke fungerer.

- Alternativet for de børn skal være at give dem et skoletilbud, hvor de får en 9.-klasses eksamen. Det er så fundamentalt, at det er ubegribeligt, at vi overhovedet har den her snak.

- De børn skal have et skoletilbud, hvor der er sikkerhed for, at børnene faktisk får de fag, man skal have i skolen, siger ministeren.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet viser en undersøgelse fra Rambøll, at der kan være væsentlige mangler på interne skoler. Eksempelvis at der ikke undervises i alle fag.

For at løse problemerne skal kommunerne ifølge ministeren have ansvaret for de anbragtes børns uddannelse.

- Kommunerne skal have ansvaret for, at børnene får den eksamen. Det skal ikke være den enkelte interne skole, der har ansvaret for det.

- Vi lægger op til, at myndighedsansvaret skifter på nogle af disse ting, og vi lægger op til, at en arbejdsgruppe skal kigge på, om vi overhovedet skal have disse interne skoler.

- Måske skal nogle af dem fortsat være der, men der er også noget, som tyder på, at noget ikke fungerer, og så skal det organiseres på en anden måde, siger Rosenkrantz-Theil.

/ritzau

3:47
TV MIDTVEST 28. Marts 2019: Massiv kritik af sagsbehandlingen i forbindelse med tvangsfjernelse af to børn i Herning Kommune.