Minister: Jeg deler borgernes ulve-bekymring

Esben Lunde Larsen er bekymret for ulve tæt på mennesker og vil nu kigge på lovgivningen og dermed åbne op for regulering af ulve.

- Jeg går ikke ud i skoven uden en økse og en golfkølle. De er til selvforsvar, siger Don Mchwan.

På en gåtur i mandags mødte Annette og Don Mchwan fra Torsted nær Ulfborg to ulve.

De to ulve lod sig i første omgang ikke påvirke af parret. Og netop dét skræmmer dem. 

quoteJeg forstår godt de mennesker, der oplever ulve i deres baghave og som har små børn, at de er bekymrede 

Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen

- Jeg synes ikke, at de er så sky, som man får at vide, at de er, siger Annette.

Og familien får nu opbakning fra landets Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen.

- Jeg synes, det er bekymrende. Og jeg forstår godt de mennesker, der oplever ulve i deres baghave og som har små børn, at de er bekymrede. Det er også en bekymring, jeg deler. 

Derfor har ministeren nu bedt Vildforvaltningsrådet om at komme med en vejledning til, hvordan man kan løse opgaven med det, ministeren kalder problemulve. Ligesom han også vil have kigget på, om det er muligt at ændre den nuværende lovgivning, så ulven kan reguleres.

Forventer langtrukken proces

Ulven er en strengt beskyttet art i EU, og habitatdirektivet sætter rammen for regulering af arten. Inden for den ramme giver den danske forvaltningsplan mulighed for at opnå reguleringstilladelse.

Kommissionen har på det seneste åbnet op for, at medlemslandende skal have større fleksibilitet, når de forvalter beskyttede arter, som kan give anledning til konflikter, som fx ulven.

Hvis man skal regulere og altså skyde ulvene, så kræver det at man på forhånd har vurderet ulvens adfærd.

- Og det kan jo være ret svært at gøre i en given situation, lyder det fra Esben Lunde Larsen.

Derforhar Esben Lunde Larsen bedt Justitsministeriet om en vurdering af nødværgereglerne i forhold til ulve, der angriber husdyr. 

quoteJeg synes, det er vigtigt, at borgere, der oplever problemulve, kan få lov til at regulere dem

Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen

Ministeren forventer at få en vejledning fra Vildforvaltningsrådet inden længe, og indenfor en måned vil Esben Lunde Larsen kunne melde noget mere klart ud.

- Og så vil der selvfølgelig være en proces, der er langtrukken, i forhold til hele forholdet omkring det, at ulven er en beskyttet dyreart. Men jeg synes, det er vigtigt, at borgere, der oplever problemulve, kan få lov til at regulere dem, siger ministeren.

En familie i Thorsted har flere gange set ulve tæt på ders hus.