Miljøministeriet overtager vigtige fugleområder

Miljøministeriet vil med overtagelsen af Agger Tange og Harboøre Tange fra Kystdirektoratet hjælpe truede fugle ved Limfjorden.

Miljøministeriet vil forbedre forholdene for truede fuglearter ved Agger Tange og Harboøre Tange. Det skriver ministeriet i dag i en pressemeddelelse.

Ministeriet overtager nemlig de to tanger fra Kystdirektoratet, og miljøminister Karen Ellemann glæder sig over aftalen:

- Nu vil vi især fokusere på at forbedre forholdene for truede engfugle som engryler, brushøns og store kobbersnepper. Vi skal have kvæg ud og gnave højt græs og buske ned, så der igen bliver plads til fuglene. Og vi hæver vandstanden flere steder, så der igen kommer masser af små insekter, som fuglene kan leve af. Samtidig vil vi sikre bedre adgangsforhold for folk, der ønsker at opleve naturen på de to tanger, siger miljøministeren.

De store strandenge, rørskove og mange søer, der præger de to tanger, rummer noget af Danmarks rigeste fugleliv. Agger Tange og Harboøre Tange er begge udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.