Mere ros til skolebørn

Et nyt pædagogisk princip breder sig på skolerne i Midt- og Vestjylland. Eleverne skal have mere ros og mindre skæld ud. Men nogle kommuner er imod den nye udvikling.

Skolen i Blåhøj har netop skiftet til det nye pædagogiske princip PALS; en forkortelse for Positiv Adfærd i Læring og Samspil. Den overordnede idé er at belønne de elever, der har god adfærd, i stedet for at skælde ud på dem, der laver uro og ballade:

- Vi kan godt lide tanken om, at vi anerkender i stedet for at sige "du må ikke det og det", siger afdelingsleder Lillian Tøstesen fra Blåhøj Skole.

Struer: Ikke hos os

PALS har været kendt i Danmark siden 2008 og er i kraftig vækst. Den gang var der 11 PALS-skoler i hele landet. Nu er der 26 alene i Midt- og Vestjylland. Men nogle kommuner vil ikke indføre et system, der fokuserer så éntydigt på elevernes adfærd:

- Anerkendelse skal gives for noget, man er, ikke for noget, man gør, siger Jens Kvist, der er chefkonsulent for uddannelse i Struer kommune.

Se indslag om PALS fra TV/MIDT-VEST her:

 

Læringsmetoden PALS vinder indpas flere steder, men der er uenighed om det er god måde at skabe ro i klasserne og mere indlæring!