Medarbejdere til Region: Vi mangler fremsyn

Det midtjyske regionsråd vedtager onsdag budgettet for 2016. Medarbejderne mangler fremsyn i aftalen og har sendt Regionsrådet et åbent brev.

"Med dette åbne brev ønsker vi som medarbejdere at fremsætte centrale vurderinger af den budgetaftale for 2016, som forligspartierne er blevet enige om." Sådan begynder et åbent brev til regionsrådet i Region Midtjylland, inden de i morgen onsdag skal vedtage budgettet for 2016.

- Budgetaftalen har især fokus på de stigende medicinudgifter. Vi mener, det er fornuftigt at øge budgettet til medicin, så regionen undgår at skulle lave pludselige tilpasninger i løbet af budgetåret, men vi havde imidlertid gerne set samme fremsyn i budgetaftalen i forhold til udgifterne til den udvidede brug af omkostningstunge behandlinger til flere patientgrupper. Skal vi fortsat tilbyde den mest effektive behandling, er det selvfølgelig afgørende, at regionsrådet kan afsætte de nødvendige ressourcer, siger Anja Laursen, der er næstformand i Regionens MED-udvalg, RMU, og formand for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Midtjylland.

Læs det åbne brev til regionsrådet her.

Anja Laursen understreger, at budgetaftalen også er utilstrækkelig, hvad angår medarbejdernes arbejdsmiljø og kompetenceudvikling:

- Medarbejdernes arbejdsmiljø var desværre ikke nævnt i budgetudkastet, der blev sendt i høring. I selve budgetforliget er arbejdsmiljøet behandlet på kun toenhalv linje. Det sender et meget uheldigt signal til medarbejderne, siger Anja Laursen.

Medarbejderne opfordrer derfor regionsrådet til at prioritere udviklingen af kompetencer og et godt arbejdsmiljø højt.

- Som medarbejdere er vi meget betænkelige ved budgetforligets formuleringer vedrørende det fremtidige arbejde med medarbejdernes kompetencer. Afsnittet om ’Kompetenceudvikling’ handler om bedst mulig ’udnyttelse’ af de eksisterende kompetencer. Skal vi løse sundhedsvæsnets fremtidige udfordringer inden for en stadig mere snæver budgetramme, skal vi finde nye løsninger og udvikle medarbejderne – ikke ’udnytte’ dem, siger hun i en kommentar til det åbne brev adresseret regionsrådet.

Dansk Sygeplejeråd omfatter 8.600 sygeplejersker i sygehusvæsenet i Region Midtjylland og 3200 sygeplejersker i kommunerne.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.