Martin Merrild: Vanvittigt at fjerne sprøjtemiddel

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, mener, der er gået politik i sagen om godkendelsen af det aktive stof i ukrudtsmiddel glyphosat.

Der hersker i øjeblikket stor uenighed i EU om det aktive stof glyphosat, der findes i en lang række ukrudtsmidler blandt andet Roundup. Godkendelsen af glyphosat udløber 30. juni i år, men medlemslandene i EU er endnu ikke nået til enighed om ny godkendelse, fordi flere lande påpeger, at stoffet kan være kræftfremkaldende.

Det kan få konsekvenser for de konventionelle landbrug, der bruger Roundup til at bekæmpe ukrudt.

- Det er en helt vanvittig udvikling, der er sket i sagen. Der ligger en klar og fuldstændig entydig indstilling fra EU’s videnskabelige komite, EFSA, om, at glyphosat er et middel, der er helt forsvarligt at bruge. Og så kommer der en politisk proces, hvor nogle af følelsesmæssige grunde ikke vil godkende stoffet – uden man har forholdt sig til de helt enorme negative konsekvenser med klimapåvirkninger og miljøpåvirkninger, det vil få, hvis man vil have et landbrug uden glyphosat, siger Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer.

Martin Merrild undrer sig desuden over, at man fra politisk side ikke forholder sig til, hvilke konsekvenser det vil få, hvis glyphosat bliver fjernet fra det europæiske landbrug.

- Prøv at tænk, hvis det var det samme, der foregik når der bliver udviklet ny medicin, som vi kan have glæde af, når vi bliver syge. Der er det dog almindelig anerkendt, at der stoler vi på de videnskabsfolk og de retningslinjer, der er for at få godkendt den slags produkter, og så følger vi videnskabsmændenes indstilling. Tænk, hvis det var sådan, at man skulle til politisk at stemme, om de medicinske præparater måtte bruges, siger Martin Merrild. 

Han tror dog på et fremtidigt landbrug, hvor glyphosat vil indgå. 

- Jeg bliver ved med at være optimist, for jo mere man analyserer på konsekvenserne ved at fjerne glyphosat, vil det vise sig, hvor vanvittigt det vil være at fjerne stoffet fra det europæiske landbrug.

Det er verdenssundhedsorganisationen WHO’s kræftagentur, IARC, der tidligere på året konkluderede, at glyphosat sandsynligvis er kræftfremkaldende. 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.