Mange glatføreuheld i landsdelen

Søndagens vejromslag kom bag på mange bilister. Ikke færre end 14 uheld i løbet af få timer.

Trods adskillige advarsler om isslag blev rigtig mange bilister overraskede over søndagens glatte veje. Der blev travlt på vagtcentralen hos Midt- og Vestjyllands Politi, og 14 gange var der behov for at rekvirere ambulancer til tilskadekomne.

Flest glatføreuheld var der på motorvejen omkring Herning, og en overgang var der så mange tilskadekomne på akutmodtagelsen på sygehuset i Herning, at det blev nødvendigt at køre de uheldige bilister til sygehuset i Horsens.