Mange flere ukrainere til Midt- og Vestjylland end Sjælland

Flere sjællandske kommuner har fået færre ukrainske flygtninge end forventet. Det gør sig anderledes gældende i Midt- og Vestjylland.

Der kom mange ukrainske flygtninge til landet i april og marts, men siden er presset aftaget.
Der kom mange ukrainske flygtninge til landet i april og marts, men siden er presset aftaget.
Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

100.000 ukrainske flygtninge i Danmark er et realistisk scenario. 

Sådan lød vurderingen fra regeringen i slutningen af marts. På det tidspunkt var kurven af nytilkomne ukrainere støt stigende, men siden er strømmen stilnet af, og langt fra så mange er kommet hertil. 

Det viser tal fra udlændingestyrelsen. 

Ifølge tallene har 'kun' omkring 27.000 ukrainere i øjeblikket søgt om midlertidig opholdstilladelse efter særloven, og det har fået en række kommuner til at meddele, at de har oplevet tilkomstpresset som noget mildere end forventet.

En københavnerhistorie

Det gælder dog mestendels øst for bælterne. Midt- og vestjyske kommuner har nemlig huset fordrevne ukrainere i minimum det omfang, de var stillet i udsigt. 

Se, hvor mange din kommune har fundet bolig til

I Viborg Kommune har de eksempelvis fundet bolig til 453 og ifølge kommunens borgmester, Ulrik Wilbek, er der knapt 300, der venter på en boligvisitation.

Ifølge den fordelingsnøgle, Udlændingestyrelsen bruger til at fordele flygtningene, skulle Viborg for nuværende kun have godt og vel 600.  

- I Viborg bød vi selv ind og sagde, vi kunne tage 1000, og jeg kan ikke forestille mig andet, end at vi når derop, siger Ulrik Wilbek. Det er derimod en københavnerhistorie, at kommunerne skulle være meget mindre presset end forventet.  

Få til Region Sjælland

Og Ulrik Wilbek er måske inde på noget.

Lige præcis hovedstaden har ganske vist modtaget flygtninge, der stemmer overens med deres forventede antal. Men kigger man på Region Sjælland, er stort set alle kommuner blevet tildelt langt færre, end fordelingsnøglen angiver, de skulle.

Fordelingsnøglen baserer sig på antallet af indbyggere i en kommune. Hver gang der kommer 10.000 flygtninge, skal hver kommune tildeles et antal flygtninge regnet ud efter kommunens befolkning. TV MIDTVESTs har udregnet en status med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens nyeste tal.

Også i Holstebro Kommune har de taget imod et antal flygtninge svarende til fordelingsnøglen. Her oplyser Erhvervs- og Arbejdsmarkedschef, Søren Langkildehus, at de har været presset, fordi de så hurtigt fik det antal, de var sat i udsigt. 

- Vi oplever jo faktisk at have rigtig mange opgaver, og så bliver vi nødt til at prioritere, hvad vi gør først, siger han.

Må ønske frit

I et skriftligt svar oplyser Udlændingestyrelsen, at ukrainske flygtninge skal fordeles efter kommunernes »forholdsmæssige andele«, med mindre en kommune selv retter henvendelse med et ønske om at tage flere. 

Ifølge Udlændingestyrelsen er den mest logiske forklaring på skævhederne, at ukrainerne selv har måttet ønske, hvor de skulle bo, og eftersom mange i forvejen har haft familie og bekendte i jyske kommuner, har der været en anden efterspørgsel på at havne der. 

Forventer kompensation efter bidrag

Styrelsen kalder de geografiske forskelle for midlertidige og understreger, at ingen kommuner vil få flere, end de var stillet i udsigt.

Når Ulrik Wilbek kigger på Danmarkskortet, ser han en tendens til, at jyske kommuner har taget det største ansvar. Derfor håber han, at kommunerne kompenseres efter antal.

- Det er jo kun rimeligt, at kommunerne bliver kompenseret pr borger, man har taget imod, fremfor at lave en fælles kompensation til alle kommuner, siger han.