Lunken modtagelse af forslag til naturnationalparker: - Hvis man vil skærme det hele inde, så bliver jeg lidt negativ

Der er fem områder i Midt- og Vestjylland i spil til at blive nye naturnationalparker, men ikke alle kommuner er lige begejstrede.

2:59
Ib Lauritsen (V) er borgmester i Ikast-Brande Kommune, og han møder forslaget om at lave Harrild Hede og Nørlund Plantage til naturnationalpark med skepsis.
Foto: Nanna Lykke Smith Rasmussen, TV MIDTVEST

Fem nye naturnationalparker i Midt- og Vestjylland kan blive en realitet, hvis der ender med at være politisk flertal for det. Miljøministeriet har lavet en liste med 23 forslag til områder, der kan blive til naturnationalparker, og fem af dem er områder her i landsdelen.

Listen er lavet med henblik på at finde plads til 10 nye naturnationalparker over hele landet, og den er lavet på baggrund af næsten 200 forslag indsendt af kommuner, interessenter og borgere, som ministeriet har kogt ned til de 23 forslag.

Oversigt over midt- og vestjyske forslag til naturnationalparker

Borgmester bekymret for hegn

I Ikast-Brande Kommune er borgmester Ib Lauritsen (V) skeptisk overfor at omdanne Nørlund Plantage og Harrild Hede til en naturnationalpark. Han er især bekymret for, at området skal hegnes ind.

- Jo mindre begrænsende det er, jo mere positiv er jeg. Hvis det bliver meget begrænsende, og man begynder at sætte store hegn op, og man vil skærme det hele inde, så bliver jeg lidt negativ. Det må jeg ærligt indrømme, siger han.

Han forstår heller ikke, hvorfor parkerne har fået navnet ”naturnationalparker”, da det i hans optik handler mere om kultur end om natur.

- Hvis man gerne vil have hegn op, så er det kultur. Hvis vi vil have græssende kvæg, så er det kultur. Så hvis man starter med at kalde det en kulturnationalpark, så var vi allerede et stykke ad vejen, siger borgmesteren.

Han ser dog frem til, at muligheden for en naturnationalpark i Ikast-Brande skal debatteres både i kommunen og i offentligheden.

- Det er ikke, fordi vi ikke vil være med til at lave noget nyt. Og der er heller tvivl om, at det giver noget at lave noget kulturlandskab, hvor tingene bliver græsset af, og heden bliver plejet på en anden måde, så vi skal pas på ikke at gå i baglås, siger Ib Lauritsen.

Hegn er en forudsætning for rigere natur

70 kilometer længere mod nordvest er Husby Klitplantage også kommet på listen over mulige områder. Plantagen ligger i Holstebro Kommune, og her var politikerne ikke klar over, at den ville komme med.

- Det er ikke noget, der har været omkring det kommunale udvalg eller byrådet, men det er der nogen, der har foreslået, og så må vi jo se på det, siger Karsten Filsø (SF), der er formand for Natur-, Miljø og Klimaudvalget.

Karsten Filsø fra Holstebro Kommune kan godt se pointen i at lave Husby Klitplantage til en naturnationalpark.
Karsten Filsø fra Holstebro Kommune kan godt se pointen i at lave Husby Klitplantage til en naturnationalpark.
Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Han er positivt stemt over for at lave Husby Klitplantage til en naturnationalpark, og modsat borgmesteren i Ikast-Brande Kommune er han ikke så bange for en indhegning af området.

- Hegn er forudsætningen for, at man kan lukke nogle dyr ud, som er med til at græsse nogle ting ned. Det giver alt andet lige en rigere natur, og så fjerner man jo alle de hegn, der er i skoven i forvejen. Mange tænker ikke over, at der jo er masser af hegn rundt om forskellige bevoksninger, og de bliver fjernet. Så strengt taget bliver der ikke mere hegn, siger han.

Tre kommuner siger nej tak

I Thisted Kommune og Silkeborg Kommune vil ingen af borgmestrene have en naturnationalpark inden for kommunegrænserne. For Steen Vindum (V) handler det blandt andet om dyrevelfærd, mens det for Ulla Vestergaard (S) er Nationalpark Thys branding, der er på spil.

- Jeg er ikke vild med idéen om at indhegne naturområderne. Vi har set på Mols, hvordan dyrene inde bag hegnet fik for lidt at spise, og nogle døde. Det kan ingen leve med. Jeg har også hørt, at man vil sætte vilde heste ind sammen med krondyrene i nogle af vores store plantager. Det har jeg meget svært ved at se give mening, siger Steen Vindum (V) fra Silkeborg Kommune til Jyllands-Posten.

- Vi har et fantastisk brand med Nationalpark Thy. Hvorfor skal man opfinde en ny betegnelse og udvande vores nuværende brand? Derfor siger kommunalbestyrelsen i Thisted nej tak til en naturnationalpark, siger Ulla Vestergaard (S) til Jyllands-Posten.

I Viborg Kommune siger chefen for Natur- og Miljøforvaltningen også nej tak. Han mener ikke, at kommunen har arealer, der er egnede til det formål.

- Vi har rigtig meget smuk natur i Viborg Kommune, men det skal ikke nødvendigvis være naturnationalparker, for de giver også nogle begrænsninger, siger Thomas Damgaard.

Ringkøbing-Skjern fik ikke sit ønske med

Anderledes ser det ud i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor borgmester og formand for Nationalpark Skjern Å-udvalget, Hans Østergaard (V), havde et stort ønske om at få Skjern Enge på listen. Det er området dog ikke kommet, blandt andet fordi det er for vådt.

Kommunen har ellers arbejdet sammen med Herning Kommune om at få stablet en nationalpark på benene i det område.

- Jeg tror da, at hele udvalget er indstillet på, at der skal komme noget ud af det arbejde. Kan det ikke blive på nationalt plan, skal vi måske kigge på at gøre noget lokalt, der kan understrege for omverdenen, at vi har en helt unik natur i området omkring Skjern Å, siger Hans Østergaard i en pressemeddelelse.

Udover de 10 kommende naturnationalparker er der allerede udpeget fem, og en enkelt af dem ligger i Midt- og Vestjylland. Det er Stråsø Plantage mellem Herning og Holstebro, som blev offentliggjort i april. 

Miljøministeriet forventer, at der kan tages politisk beslutning om de 10 nye naturnationalparker i december 2021.