Lokale kræfter jubler: Enigt folketing vil finde penge til oprydning af Høfde 42

Regeringen skal arbejde på at finde flere penge til oprydning efter de ti største jordforureninger i Danmark.

Foto: Peter Pedersen

Der er penge på vej til rensningen af det giftige sand ved Høfde 42 på Harboøre Tange.

Læs også Forsøg på Høfde 42: Det virker - nu mangler vi pengene

Et enigt folketing pålagde i dag regeringen hurtigst muligt at finde penge til endelig at få ryddet op efter Danmarks ti såkaldte generationsforureninger. 

Ét af dem er Høfde 42, der i 1950’erne og 1960’erne blev brugt som affaldsdepot for Cheminovas produktion af pesticider.

Det er alletiders. Nu er der endelig et bredt flertal i folketinget, der er indforstået med, at der skal handles nu.

Bjarne Hansen, miljøforkæmper

Dagens aftale vækker stor glæde hos Signe Munk, der er SF’s klimaordfører.

- Det er en kæmpe sejr og et vigtigt skridt frem mod, at vi får renset op efter generationsforureningerne. Der står sort på hvidt, at regeringen hurtigst muligt skal arbejde på at få fundet finansieringen, siger hun.

Generationsforureningerne er jordforureningerne, der udgør en særlig risiko for grundvandet eller menneskers sundhed. 

Afgørende skridt i mangeårig kamp

Én af de lokale, der i mange år har kæmpet for at få oprenset de forurenede områder på Harboøre Tange, er  Bjarne Hansen. Han deler Signe Munks begejstring. 

- Det er alletiders. Nu er der endelig et bredt flertal i folketinget, der er indforstået med, at der skal handles nu. De er med til at presse regeringen, så vi til næste finanslovsforhandlinger forhåbentligt får noget konkret, siger han. 

Bjarne Hansen har i mange år kæmpet for at få ryddet op på Harboøre Tange.  Foto: TV 2

Bjarne Hansen fortæller, at han også var til en debat i folketinget i 2016 om Høfde 42, og selvom rensningen af området fortsat ikke er finansieret, mener han, at der er sket meget. 

- Debatten i dag er af en helt anden karakter. Nu ser vi, at Venstre står og taler positivt om at få det væk. Jeg tror på, at det bliver til noget, når der er så stort et flertal, siger han. 

TIDSLINJE FOR SAGEN OM HØFDE 42

 • 1971: 1.250 kubikmeter forurenet sand og affald bliver flyttet fra Høfde 42 til Cheminovas depot på Rønland.
 • 1981: 1200 tons forurenet jord ved Høfde 42 blev fjernet. Det vurderes, at omkring 200-300 tons forurenet jord blev liggende tilbage. Uden det vil give problemer for området.
 • 2000: Daværende Ringkjøbing Amt konstaterer, at der stadig er udsivning af forurenede stoffer, og at det er til fare for miljø og fiskeri. Amtet erkender i 2001, at der er brug for en mere holdbar løsning på forureningen.
 • 2006: Amtet og Miljøstyrelsen bliver enige om en midlertidig løsning, der skal indkapsle det forurenede område med store spunsvægge, der er garanteret at holde til mindst år 2021.
 • 2015: Et forslag om at Auriga og staten skulle dele en regning på 250 millioner kroner for oprensningen bliver stemt ned på Aurigas generalforsamling. Dermed stadig ingen løsning på, hvem der skal betale regningen for at få fjernet det resterende giftaffald.
 • 2018: De to miljøfirmaer Krüger AS og Forum Waste Solutions går i gang med af afprøve rensemetoder på det giftige sand i et stort pilotforsøg.
 • 2019: Staten og regionerne skal finde penge til at gøre noget ved de større forureningssager i Danmark. Region Midtjylland har dog flere gange sagt, at de ikke kan betale regningen på 250 millioner kroner alene.
Se mere

I mange år har Region Midtjylland og skiftende regeringer slogedes om, hvem der skulle finansiere oprensningen.

Men nu ser det ud til, at der er taget et stort skridt, lyder det fra Jørgen Nørby, der er formand for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

- Jeg har en fuld tro på, at når et samlet folketing siger, at midlerne skal findes, så finder man dem også.

Det er for tidligt at sætte et årstal på, men jeg synes, man skal glæde sig over, at alle partier anerkender, at det er en meget stor og vigtig opgave.

Lea Wermelin, miljøminister (S)

Minister vil ikke sætte årstal på

Regeringen har tidligere fået massiv kritik, da der ikke blev sat ekstra penge af til oprydning af jordforureningen ved den seneste finanslov.  

SF og Venstre havde i dag kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i en forespørgselsdebat for at få hendes svar på, hvad regeringens næste skridt i forhold til de store jordforureninger var.

Og nu lover regeringen altså hurtigst muligt at finde yderligere finansiering.

- Jeg er glad for, at alle folketingets partier er enige om, at opgaven med generationsforureninger er vigtig. Og jeg anerkender, at der er en utålmodighed fra for eksempel borgergrupper. Det har jeg fuld respekt for. Fortidens synder har konsekvenser for lokalområderne, siger Lea Wermelin.

Læs også Rensning af giftdepot på Høfde 42 har lange udsiger

Ministeren vil imidlertid ikke svare på, hvornår Region Midtjylland og de øvrige regioner med generationsforureninger kan forvente at se pengene tikke ind på bankkontoen.

- Det er for tidligt at sætte et årstal på, men jeg synes, man skal glæde sig over, at alle partier anerkender, at det er en meget stor og vigtig opgave - men også at det vil kræve en særskilt finansieringsmæssig prioritering, hvis den opgave skal løftes. Det er det, vi nu kigger på hurtigst muligt, siger hun.

SF’s Signe Munk pointerer også, at vi ikke er i mål, før pengene er på bordet, og arbejdet er sat i gang.

- Men det er et kæmpestort og afgørende skridt mod langt om længe at få ryddet op i fortidens synder, siger Signe Munk.  

De ti store generationsforureninger

Grindstedværket

 • Grindsted: Forurening med giftigt spildevand fra Grindstedværket.

Kærgård Klitplantage

 • Nord for Esbjerg: Forurening med giftigt spildevand fra blandet andet Grindstedværket.

Cheminovas gamle fabriksgrund

 • Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

Cheminovas nuværende fabriksgrund

 • Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

Høfde 42 ved Cheminova

 • Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

Skuldelev

 • Forurening ved byen Skuldelev: Klorerede opløsningsmidler fra metal-virksomhed.

Naverland

 • Naverland ved Albertslund: Forurening med klorerede opløsningsmidler.

Den tidligere Collstrup-grund

 • Ved Esrum Sø i Nordsjælland: Arsenforurening fra virksomheden Collstrup.

Lyngbys køleskabsfabrik

 • Lundtoftevej 150 og 160, Lyngby: Forurening med klorerede opløsningsmidler fra tidligere køleskabsfabrik.

Himmark Strand

 • Himmark Strand på Als: Massiv olieforurening på stranden, hvor Danfoss fra 1950-1967 har dumpet industriaffald med myndighedernes tilladelse.
Se mere
02:32 Luk video