Levetiden stiger: Her bliver man ældst

Vi bliver ældre og ældre, og i Vestjylland er mænd og kvinder blandt dem, der lever i flest år.

Vil man gerne leve i mange år, så kan man med fordel bosætte sig i Vestjylland. Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik er det nemlig her, man bliver næstældst i Danmark.

I Vestjylland er middellevetiden 79,9 år for mænd og 83,5 år for kvinder. Nordsjælland har med henholdsvis 80,4 år for mændene og 83,8 år for kvinderne den højeste middellevetid.

København har den laveste middellevetid med 77,2 år for mændene og 81,6 år for kvinderne. Byen København består af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby.

Vi bliver ældre og ældre

Generelt lever vi i længere og længere tid. For begge køn er levetiden stort set steget uafbrudt siden starten af 1990'erne, og er nu 79,0 år for mænd og 82,9 år for kvinder.

Siden sidste år er der sket en stigning på 0,14 år for mændene og 0,03 år for kvinderne. Stigningen har været størst for mændene, og forskellen mellem mænd og kvinders levetid er således faldet fra 5,7 år i 1990 til de nuværende 3,9 år.

Middellevetiden er det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt kan forvente at leve, forudsat at de nuværende dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden.

Middellevetiden stiger fortsat og er nu 79,0 år for mænd og 82,9 år for kvinder.
Middellevetiden stiger fortsat og er nu 79,0 år for mænd og 82,9 år for kvinder.
Danmarks Statistik (foto)

Seks års forskel i kommuner

Kigger man på levetiden fordelt på kommuner, er der næsten seks års forskel i levetid fra Gentofte, som topper listen, til Lolland i bunden. I Gentofte bliver man 83,1 år, mens man bliver 77,4 år på Lolland.

Favrskov Kommune er den af de 13 midt- og vestjyske kommuner, hvor man bliver ældst, nemlig 81,7 år. I Morsø og Thisted Kommune bliver man knap to år yngre, nemlig 79,8 år.

Nedenfor kan du se, hvor gammel man bliver i alle de 13 midt- og vestjyske kommuner.

Middellevetid i de midt- og vestjyske kommuner


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.