Ledninger skal ned i jorden

Miljøcentrene i Århus og Odense har sagt ja til den nye højspændingsledning ned gennem Jylland. Det betyder, at områder slipper for ledninger i luften.

Lokalt ved Kjellerup har der været gjort forsøg på at få ledningen gravet ned ved Haurbak og andre steder i området, så man undgik at skulle se på ledningsnettet, så man undgik de gener, fra ledningsnettet, som man frygter er der.

Med tilladelsen kan Energinet.dk gå i gang med at planlægge ned i detaljen for den nye højspændingsforbindelse. Det betyder blandt andet, at man kommer ud og snakker med de ca. 1500 lodsejere langs ledningsnettet om præcist hvor ledningen skal placeres.

Der er tre steder, hvor man graver ledningen ned i jorden. Det er over Bølling Sø og gennem Engesvang. Her bliver ledningen erstattet af et 4,5 kilometer langt jordkabel. Og så graver man 1,6 kilometer kabel ned ved Nørreådalen ved Viborg.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.