Ledigheden falder i Vestjylland

Det ser godt ud med ledigheden i Vestjylland. Fra september sidste år til september 2015 er ledigheden faldet med 498 personer.

Ledigheden er faldet i alle de vestjyske kommuner det seneste år. Procentmæssigt er ledigheden faldet mest i Struer (14,6 procent) og Ringkøbing-Skjern (14,5 procent) og mindst i Viborg (3,8 procent) og Holstebro (5,3 procent).

- Det er positivt, at ledigheden i Vestjylland fortsat er faldende. Aktuelt har flere faggrupper mindre end 2 pct. ledige. Den faldende ledighed og det lave niveau er imidlertid en stor udfordring, da det betyder, at det kan blive svært for mange virksomheder at skaffe kvalificeret arbejdskraft. RAR Vestjylland har fokus på denne udfordring. Vi kan dog ikke løse udfordringen alene og er derfor i gang med at opbygge samarbejder med andre for at sikre en fælles og koordineret indsats, siger John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er faldet fra 151.154 i juli 2014 til 150.872 i juli 2015. Det er et fald på 282 svarende til 0,2 procent. Viborg og Herning har haft beskæftigelsesfremgang i perioden, mens de øvrige vestjyske kommuner har oplevet tilbagegang.

Fordelt på alder ses den største ledighed for både mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år på henholdsvis 5,0 procent og 8,7 procent.

kort.jpg

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.