Laveste indbrudsniveau i 50 år, men ikke her i landsdelen

I Midt- og Vestjylland er der sket en lille stigning i antallet af indbrud i 2021.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort indbrudstallene for 2021. Tallene viser, at der på landsplan har været så få indbrud, at vi skal 50 år tilbage for at se tilsvarende lave tal.

2020 bød på det laveste indbrudsniveau siden 1970’erne, og i 2021 lykkedes det at nedbringe indbrudstallet yderligere fra 17.529 meldte indbrud i 2020 til 14.804 indbrud i 2021 - et fald på 15,5 procent. 

Det skriver Bo trygt i en pressemeddelelse.

Men i Midt- og Vestjylland er der sket en lille stigning i antallet af indbrud i 2021.

I 2020 lød anmeldelserne på 1.241, mens det tal i 2021 var steget lidt til 1.355.

I tabellen herunder kan du få et overblik over, hvordan det så ud i din kommune:

Kommune:Antal anmeldte indbrud i 2021:
Herning313
Holstebro169
Ikast-Brande243
Lemvig 11
Ringkøbing-Skjern136
Skive 115
Struer74
Thisted59
Viborg197
Morsø38
TOTAL1.355
Danmarks Statistik

Morsø, Lemvig og Thisted er de steder i landsdelen, hvor man er mindst truet af indbrud. I den anden ende finder vi Herning, Ikast-Brande og Viborg med flest indbrud.

Note til tabellen:

Det samlede tal for indbrud i beboelser i Danmark i 2021, der fremgår af ovenstående tabel, er fremkommet ved at summere kvartalstallene fra Danmarks Statistik for de fire kvartaler i 2021. Danmarks Statistik offentliggør i løbet af februar 2022 et korrigeret, samlet tal for antal anmeldte indbrud i beboelser i 2021. De seneste fire år har denne korrektion betydet et lidt større antal anmeldelser (mellem 10 og 250), end det i første omgang er fremgået af kvartalstallene.


Corona er ikke den eneste dæmpende faktor

En del af forklaringen på at indbrudstallet overordnet er faldet markanter, skyldes corona, der holder mange hjemme.

Men danskerne er også blevet mere opmærksomme på indbrudsforebyggelse og godt naboskab. Det oplever Bo trygt, der vurderer, at det er muligt at opnå endnu færre indbrud i Danmark – også når alle coronarelaterede restriktioner er væk.

I forhold til at forebygge indbrud i vores hjem kan vi med fordel tage ved lære af de positive forandringer i vores adfærd, corona-pandemien har ført med sig. Udbredt hjemmearbejde har skabt en højere grad af liv og tilstedeværelse i boligkvartererne, og det er noget, indbrudstyve ikke bryder sig om.

Find flere gode råd mod indbrud på www.botrygt.dk. 

Bo trygt har i fællesskab med Rigspolitiet udviklet de 5 vigtigste råd mod indbrud: