Lav rente hjælper danske landmænd med at høvle gælden af

Gælden i dansk jordbrug faldt med ni milliarder kroner fra 2014 til 2015, selvom indtjeningen også er faldet.

Lave renter gør gældsbyrden for de danske landmænd mindre uoverskuelig. Jordbrugets samlede gæld faldt med ni milliarder kroner eller 2,7 procent fra 2014 til 2015. Det oplyser Danmarks Statistik, der har opgjort den samlede gæld i jordbruget, der omfatter både landbrug og gartneri, til 343 milliarder kroner ultimo 2015.
    
- Indtjeningen i jordbruget faldt fra 2014 til 2015, men på trods af det lykkedes det jordbruget at nedbringe gælden. Renten er fortsat historisk lav, hvilket gør, at jordbruget har lettere ved at håndtere gælden. Store dele af gælden er dog optaget i variabelt forrentede lån, hvilket gør jordbruget følsomt over for rentestigninger, skriver Danmarks Statistik. 
    
Ifølge Danmarks Statistik har der siden finanskrisen i 2008 været en vandring af lån fra eurolån til rentetilpasningslån i danske kroner.
    
De samlede renteudgifter har Danmarks Statistik opgjort til 8,3 milliarder kroner i 2015 mod 9,3 milliarder kroner i 2014. Det svarer til et fald på 10,4 procent.
    
De danske landmænd havde i 2015 en bruttoproduktion på 74,5 milliarder kroner mod 82,0 milliarder kroner i 2014.
    
/ritzau/