Landmand: Jeg frygter, det kan blive dødsstødet for min bedrift

Peter Sørensen er landmand i Skive. Han frygter for sin bedrift, når EU’s nye vandplaner bliver en realitet.

Landmand Peter Sørensen er dybt bekymret. For EU’s vandområdeplaner kan få store konsekvenser for ham og hans bedrift.

- Jeg kan risikere at miste halvdelen af min jord, siger Peter Sørensen, som har en gård på 160 hektar lidt uden for Skive.

EU har lavet et vandrammedirektiv, som skal beskytte vandmiljøet i alle EU-landene, men det kan få store konsekvenser for de danske landmænd.

For Peter Sørensen kan det betyde, at han bliver nødt til at braklægge halvdelen af sin drift. Og det vil medføre, at han ikke kan producere nok foder til sine omkring 100 malkekøer, og han vil heller ikke kunne producere den samme mængde mælk.

- Jeg frygter, det kan blive dødsstødet for min drift, siger Peter Sørensen.

Hvis Peter Sørensens drift overlever, forudser han, at det fortsat kan være svært at være landmand. For han frygter, at det kan blive svært at låne penge i banken til svært at låne penge i banken til nybyggeri eller andre investeringer, hvis hans produktion falder.

- Det er en meget uoverskuelig situation, jeg står i lige nu. Og hvis jeg bliver nødt til at nedlægge 50 procent af min jord, er det katastrofalt, siger Peter Sørensen.

Ikke den eneste

Og Peter Sørensen er langt fra den eneste, der frygter for sin drift. I en rapport udarbejdet af Seges, der hører under Landbrug og Fødevarer, står der, at store områder omkring Limfjorden kan risikere at skulle tages ud af drift, hvis EU’s mål om mindre udledning af kvælstof skal nås.

- Det her er meget alvorligt. For skal vi til at leve op til de målsætninger, der ligger i vandramme plan 3, så kan det betyde, at halvdelen af landbrugsjorden skal lægges brak for at nå målsætningen ude i Limfjorden, siger formanden for Landbo Limfjord, Claus Clausen.

Han mener, at hvis målsætningen skal nås, så er braklægning den eneste mulighed tilbage, da landmændene allerede har halveret deres kvælstofudledning.

Han deler Peter Sørensens frygt for, at flere gårde omkring Limfjorden bliver tvunget til at lukke.

- Hvis halvdelen af jorden forsvinder, så forsvinder halvdelen af produktionsgrundlaget. Det vil sige, at dem, der overvejer et generationsskifte, vil overveje en ekstra gang, om de tør sætte deres datter eller søn ind i erhvervet. Så der er rigtigt mange tanker i gang lige nu, siger Claus Clausen. Han håber, at landmændene får en afklaring hurtigst muligt.

Ministeren forstår bekymringen

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen forstår godt landmændenes bekymring. Og derfor har han også sat gang i nogle initiativer, som skal imødegå landmændene.

- Jeg har iværksat en lang række foranstaltninger, der skal give os dokumentation for, hvordan fremtidens indsats skal se ud i det kommende vandplansprogram fra 2021 til 2027, siger Esben Lunde Larsen.

Han forsikrer landmændene om, at den nuværende tilstand skal undersøges, inden der bliver nedlagt så store arealer, som mange frygter.

- Det bliver ikke med mig som minister, at vi kommer til at udtage så store arealer. Når vi først har de reelle tal og de reelle undersøgelser, tror jeg, at vi har et helt andet billede, siger Esben Lunde Larsen.