Landmænd tror på sig selv, men ser sort på branchen

Generelt ser det sort ud for landbruget, mener landmændene. Men de øjner lys for deres egen økonomi.

Selv om landbruget kan øjne land efter flere års voldsomme konkursbølger og kriser, så ser landmændene stadig på deres erhverv med bekymring.

89 procent opfatter landbrugets aktuelle situation som dårlig eller meget dårlig. Det viser en meningsmåling, som markedsanalyseinstituttet Aspecto har lavet for Landbrug & Fødevarer blandt 1081 landmænd.

Når der bliver spurgt til landmandens egen gård, så opfatter 75 procent af de adspurgte imidlertid deres egen økonomiske situation som god eller meget god.

Og næsten halvdelen af dem - hvilket forholdsmæssigt svarer til 12.000 landmænd - forventer, at deres økonomiske situation vil være bedre ved årsskiftet end for et år siden.

- Det paradoks er et udslag af, at vi de to seneste år har tjent alt for få penge i landbruget generelt.

- Den almindelige debat om landbruget har været negativ og med meget fokus på den store samlede gæld. Det er landmændene selvfølgelig påvirkede af, siger formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

Reelt er de gode nyheder for landbruget dog i en længere periode kommet som skidt fra en spædekalv.

Mælkepriserne er støt stigende. Det samme gælder svinenoteringen. Landmændene har fået lov at gøde deres marker mere, og med regeringens landbrugspakke høstede landbruget en lang række længe efterlyste politiske indrømmelser.

- Så når den enkelte landmænd kikker på sin egen personlige situation, er der alligevel en hel del ting, der går den rigtige vej for ham, siger Merrild.

Onsdag står han i spidsen for Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.

Her præsenterer erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) den længe ventede fond Dansk Landbrugskapital, der skal hjælpe gældsætte landmænd til at udvikle gården.

Ifølge finans.dk bliver fonden blot på én i stedet for som oprindeligt planlagt to milliarder kroner.

Landbrugets samlede gæld er på i alt 279 milliarder kroner.