Landmænd spreder fortsat møg i Jyske Banks regnskab

Mange landmænd har fortsat svært ved at betale afdrag på lån til Jyske Bank.

Mens langt de fleste kunder i Jyske Bank betaler af på deres lån efter bogen, så går det værre med mælkebønderne og svineavlerne.
    
Jyske Bank må nedskrive 228 millioner kroner alene på udlån til landbruget i første kvartal, oplyser banken i sit regnskab.
    
- Nedskrivningerne i 1. kvartal 2016 er påvirket af modsatrettede forhold. Generelt oplever både erhvervs- og privatkunder en bedring, mens situationen for mange landbrugskunder fortsat forværres, lyder det i regnskabet.
    
- På landbrugsengagementer er der således konstateret tab og et fortsat behov for at foretage såvel betydelige individuelle nedskrivninger som supplerende reservationer ud fra ledelsesmæssige skøn.
    
Ved udgangen af første kvartal 2016 udgør den samlede nedskrivningsprocent på udlån og garantier for mælkeproducenter 46 procent og for svineavlere 37 procent.
    
Hvis landbruget ikke tælles med i det regnskab, ville de driftsmæssige nedskrivninger på udlån have betydet en positiv tilbageførsel på 56 millioner kroner, oplyser banken.