Landdistrikterne advarer minister mod at afskaffe lån

Kommunegaranterede lån sikrer landområder. Det er derfor bekymrende, hvis regeringen fjerner adgangen til de kommunegaranterede lån, lyder det.

Landdistrikternes Fællesråd advarer nu energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt mod at afskaffe lån via KommuneKredit, som kan blive konsekvensen af regeringens foreslåede forsyningsstrategi.
    
- At fjerne lån med kommunegaranti til varmeværker og andre kollektive investeringer vil skævvride landet voldsomt og ikke give mulighed for vækst og udvikling i erhverv og bosætning i hele landet, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, og fortsætter: 
    
- Finansiering på markedsvilkår er på alle andre områder - som bolig og erhverv - allerede under hårdt pres i landdistrikterne, herunder landsbyer i yderområder. Landspolitisk risikerer man at sætte de kollektive og solidariske principper over styr. 
    
Han fremhæver, at landsbyer med kollektiv varmeforsyning er mere attraktive for bosætning og virksomheder end dem med individuel forsyning. Men varmeværker i landsbyer kan dog for eksempel ofte ikke låne til investeringer af pengeinstitutter - selv ikke i landsbyer med tilslutningspligt. KommuneKredits tilbud om i det hele taget at kunne låne og endda til en lav rente er derfor meget kærkommen på landet.

Borgmester: Det vil bringe Danmark ud af balance    

Steffen Damsgaard får opbakning fra Venstre-borgmester i Struer Kommune, Mads Jakobsen, der er medlem af Landdistrikternes Fællesråd. 
    
- Som udgangspunkt bliver finansiering dyrere og fører højere priser med sig, hvis muligheden for kommunegaranterede lån forsvinder. Det går udover borgernes pengepung, virksomhedernes konkurrenceevne og landets sammenhængskraft. Det sidste skyldes, at omkostningerne vil variere på tværs af landet og bringe Danmark ud af balance. Samlet set er det på kort sigt en skidt forretning og vil på lang sigt hæmme udviklingen af affaldssektoren og resten af forsyningssektoren, siger han. 
    
Mads Jakobsen er også formand for Dansk Affaldsforening. 
    
- Lånene har været rygraden i udviklingen af den danske affaldssektor - særligt affaldsenergisektoren, som har krævet store investeringer. Vores finansieringsmodel har givet tryghed og mulighed for at planlægge langsigtet til gavn for borgere og virksomheder. Det gælder i høj grad steder, hvor der er længere mellem husene. Kort fortalt har lånene været med til at sikre en effektiv, miljøvenlig og innovativ affaldssektor, som vi er stolte af at kunne kalde en af verdens bedste, siger Mads Jakobsen.
    
KommuneKredit behandlede 207 lån til varmesektoren i 2016, heraf 122 til fjernvarme og 184 til vand- og spildevandsselskaberne. KommuneKredit har kun haft få tilfælde af udlån til selskaber, hvor den kommunale garanti er blevet effektueret.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.