Landdistrikter råber på hjælp fra politikerne

Landdistrikter og yderområder har brug for omgående hjælp fra landets politikere, hvis man vil sikre et helt Danmark i balance. Det er budskabet fra knap 40 danske kommuner som vil have debatten på valgdagsordenen.

Det er Landdistrikternes Fællesråd, som gennem medlemskabet fra 40 kommuner kæmper for at forbedre de basale rammevilkår for Danmarks landdistrikter.

- Danmark er præget af mange års ukritisk centralisering i det offentlige og satsning på de to-tre største byer og erhvervene dér, hvilket har skabt en skævvridning af landet og accelereret befolkningens flytning mod byen, skriver rådet i en pressemeddelelse.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er særligt bekymret for centraliseringen af statslige arbejdspladser:

- Mange års udvikling har gjort, at Danmark i stadig større grad er blevet skævvredet. Et godt eksempel er, at 44% af de statslige arbejdspladser er placeret i hovedstadsområdet, siger han.

Landdistrikternes Fællesråd har samlet en lang række konkrete eksempler på statslige institutioner og styrelser, som med fordel kunne placeres i landdistrikter og yderområder.

- Hvorfor ikke udflytte en del af de statslige arbejdspladser, som allerede beskæftiger sig med fagområder og erhverv, der ligger uden for hovedstadsområdet. Der kan opnås en nærhed og synergi mellem erhvervslivet og en række styrelser og direktorater, som kan understøtte en vækst. En udflytning handler i sidste ende KUN om politisk vilje, mener Steffen Damsgaard.

Pia Heike Johansen, lektor ved Center for Landdistriktsforskning på SDU, skitserer tre hovedudfordringer overfor tv2.dk, der spænder ben for udviklingen i udkanten:

Den største udfordring: Unge flytter væk for at studere, mister kontakt med deres netværk og kommer aldrig tilbage igen.

Næststørste udfordring: Folk flytter på landet for at få frisk luft i lungerne og græs under fødderne. Men adgang til den natur, folk kommer til yderområderne for at nyde, er blevet markant ringere.

Tredje udfordring: Små fødevarebutikker kæmper med bureaukrati. Reglerne, der kontrollerer området, er møntet på større produktion. Små fødevarebutikker i udkantsområderne ender dermed i ”et regelhelvede”.

Flugten fra Danmarks yderområder er taget til de senere år. Landdistrikterne har fået 5,2 procent færre indbyggere siden 2009, mens byerne med over 20.000 indbyggere har oplevet en befolkningstilgang på 7,9 procent.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.