Landdistrikter kæmper for støtteordninger i Bruxelles

Landdistrikternes Fællesråd rejser tirsdag til Bruxelles for at præge den kommende politik og skabe bedre rammer for de danske landdistrikter.

De første streger af EU's kommende landdistriktsprogram bliver sat i disse måneder. Landdistrikternes Fællesråd rejser tirsdag til Bruxelles for at præge den kommende landdistriktspolitk og skabe bedre rammer for de danske landdistrikter. 
    
EU bidrager med 6,8 milliarder kroner i perioden fra 2014-2020 til udviklingen af landdistrikterne i Danmark. Det sker blandt andet igennem Landdistriktsprogrammet, som har til opgave at skabe udvikling, beskæftigelse og gode levevilkår i landdistrikterne, sådan at det fortsat er attraktivt at bo på landet.
    
Programmet løber frem til 2020, og Europa-Kommissionen er allerede gået igang med det arbejde, der skal sætte retningen for den kommende periode.

Vil drøfte udfordringerne med Europa-kommissionen

På den baggrund tager en delegation fra Landdistrikternes Fællesråd med formand Steffen Damsgaard i spidsen tirsdag til Bruxelles blandt andet for at mødes med Europa-Kommissionen.
    
- Jeg ser frem til at mødes med kommissær Phil Hogans kabinet for at drøfte de udfordringer, vi oplever i landdistrikterne i Danmark, og som vi håber, man vil adressere i forbindelse med det kommende landdistriktsprogram, siger han.
    
Kommissær Phil Hogan, der er ansvarlig for landbrug og udvikling af landdistrikter, har erklæret, at den såkaldte Cork-erklæring fra september 2016 vil være en hjørnesten i formuleringen af den næste politik på området.
    
- Overordnet set mener vi, at midlerne skal prioriteres til landdistrikternes udvikling, herunder ikke mindst til De Lokale Aktionsgrupper og fødevareklyngen, da det bidrager til samfundsøkonomien som helhed, siger Steffen Damsgaard og fortsætter:
    
- Der er ingen tvivl om, at et varieret og mangfoldig landbrugserhverv er en driver i udviklingen af de danske landdistrikter. Vækst og styrket konkurrenceevne i landbrugserhvervet vil medføre vækst og udvikling af landdistrikterne som helhed - ikke mindst fordi der herved fastholdes og skabes arbejdspladser i hele landet.
    
Europa-Kommissionen organiserer en offentlig høring i alle 28 medlemslande for at drøfte rammerne for landdistriktspolitikken efter 2020.
    
Udover kommissionen mødes Landdistrikternes Fællesråd med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet og afholder, som national sparringspartner for centraladministationen, et møde med Danmarks Faste Repræsentation i Bruxelles. 

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der er formand Steffen Damsgaard i dag overvejende positiv over for regeringens nye tiltag.

    


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.