Landbruget i strid med sig selv

Mens landmændende står i det, som mange kalder den værste krise nogensinde, er der åben strid i landbruget om, hvad der er vejen frem.

En stigende antal landmænd mener, at deres egen organisation, Landbrug og Fødevarer, lader sig tryne af politikerne. Derfor melder stadigt flere sig ind protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug, som efter eget udsagn nu har 4000 fuldtidslandmænd som medlemmer. Det svarer til en trediedel.

- Det beviser jo vitterligt, at i vores erhverv er der stor frustration, og folk har ikke vidst hvor de skulle være. Nu har de så fundet et talerør i os, siger næstformand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen til TV/MIDT-VEST.

Tager ikke krisen alvorligt

Organisationen mener ikke, at landbrugets allerede etablerede organisation, Landbrug og Fødevarer, tager den nuværende krise i landbruget alvorligt og beskylder den for ikke at varetage landmændenes interesser ved gang på gang at sige ja til politiske aftaler, der pålægger de enkelte landmænd ekstra udgifter og restriktioner. 

Dialogens vej den bedste

Formand for Landbrug og Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen medgiver, at landbruget er i dyb krise, men afviser kritikken af organisationens håndtering af den.

- Vores vej er dialogens vej. Hvis vi får forklaret situationen positivt for politikerne og for befolkningen, så bliver vi i stand til at flytte noget efterfølgende. Det er svært at åbne døren med meget negativ tilgang til tingene.