Landbrug og naturforening står sammen

To store interesseorganisationer går sammen om nyt udspil.

Formændene Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer, og Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening, står sammen bag nyt stort udspil. Foto: Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer og  Danmarks Naturfredningsforening går sammen med et fællesudgangspunkt om øget fokus på klimareduktioner. Det skriver LandbrugsAvisen.

De to parter vil fremlægge et stort udspil for Folketingets partier, der blandt andet skal sænke landbrugets udledning af klimagasser med 10 procent. 

- Natur- og klimadebatten ender desværre alt for ofte i skyttegravskrig.

Natur- og klimadebatten ender desværre alt for ofte i skyttegravskrig.

Udspillet hedder ’’Fælles løsninger – for natur og landbrug’’, hvor der er et særligt fokus på jordfordeling i ådale og lavtliggende landbrugsarealer.

- Det vil få en række positive effekter for blandt andet klimaet, miljøet og landmandens bundlinje. Det er en winwin situation, vi lægger op til. Nu håber vi, at folketinget vil kvittere positivt for det arbejde, siger Matin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

De to parter ønsker med samarbejdet at vise, at man har respekt for hinandens formål og ønsker.

Læs også Landmænd skruer ned for antibiotika men når ikke i mål

- Natur- og klimadebatten ender desværre alt for ofte i skyttegravskrig. I stedet for at diskutere mod hinanden har vi i stedet forsøgt at finde de fælles løsninger, som kan vinde bred politisk opbakning. Vi har fuld forståelse for, at det også skal hænge sammen for den enkelte landmand og erhvervet som helhed, siger Maria Reumert Gjerding, formand i Danmarks Naturfredningsforening. 

Hovedpunkter i "Fælles løsninger - for natur og landbrug"

  • En storstilet prioritering af multifunktionel jordfordeling, kan sikre udtagning eller ekstensivering af landbrugsdriften op imod 100.000 hektar landbrugsjord. Det svarer til et areal på 2 gange Falsters størrelse.
  • Modernisering af ammoniakindsatsen i husdyrproduktionen, så den tilrettelægges i bedre samspil mellem natur og produktionshensyn og styrker incitamentet for etablering af mere natur.
  • Sænke landbrugssektorens klimabelastning med omkring 10 %
  • Skabe mere og rigere natur og flere rekreative områder, et bedre vandmiljø og øget drikkevandsbeskyttelse
  • Give landbruget bedre mulighed for at udnytte det eksisterende landbrugsareal ved at få mere sammenhængene landbrugsarealer og afhænde dårlig landbrugsjord mod kompensation.
  • Jordreformen baserer sig på de principper og erfaringer som er udviklet i Real Danias Collective Impact initiativ.
  • En central forudsætning for indsatsen er et milliardbeløb i statsligt indskud til en jordfond, som sikrer grundkapitalen og muliggør yderligere investeringer fra private og lokale aktører som kommuner, forsyningsselskaber og private fonde.

Kilde: LandbrugsAvisen