Længden på grønt og rødt lys justeres i 320 lyskryds

Vejdirektoratet justerer alle statsejede trafiksignaler i Danmark. Blandt andet af hensyn til klimaet.

Lyskryds
Foto: Mikael Andersen, TV MIDTVEST

320 statsejede trafiksignaler skal justeres, så de i højere grad tilpasser sig til den trafik, der er i det enkelte kryds. Det vil spare klimaet mellem 150 og 300 ton CO2 om året.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Ifølge Charlotte Vithen, der er områdechef i Vejdirektoratet, er der blevet justeret på, hvor længe der er grønt og rødt lys, og nogle steder er der indført venstresvingspile.

- Det skulle gerne føre til, at man slipper for unødigt at stoppe og holde i tomgang, når man kommer til et trafiksignal, siger hun i pressemeddelelsen.

Derudover vil det årligt give en samfundsøkonomisk besparelse på 77 millioner kroner, står der i pressemeddelelsen.

For at ændre på varigheden i lyskrydsene har Vejdirektoratet justeret på de parametre, der styrer det enkelte signalanlæg, lyder det.

- Vi bruger den teknologi, vi har i forvejen, og derfor er tiltaget et godt eksempel på, hvordan man kan få bedre fremkommelighed for få penge, siger Charlotte Vithen.

Siden 2018 har Vejdirektoratet analyseret årsagen til lange køer i trafiksignaler, hvorefter de enkelte lyskryds er blevet tilpasset, så de passer med trafikken, står der i pressemeddelelsen.

Et trafiksignal kan eksempelvis indeholde forskellige tider for grønt lys for dagtimerne, aften- og nattetimerne og i myldretiden om morgenen.

Indtil videre har Vejdirektoratet opdateret to tredjedele af sine trafiksignaler, mens resten vil blive gennemgået inden for en kortere årrække.

De samfundsøkonomiske omkostninger er opgjort for færre stop i trafikken. Her er lastbiler ikke medregnet.

Vejdirektoratet råder over de 320 trafiksignaler, der er ejet af staten. Resten er ejet af kommunerne. I alt er der omkring 3100 trafiksignaler i Danmark.

De 320 trafiksignaler ses på de danske statsveje, som ofte er motorvejstilslutninger og forbindelsesveje ind til byområder.