Kystnær natur truet af hybenbuske

Hybenroserne udbreder sig så voldsomt langs de danske kyster, at den nu truer den omkringliggende natur.

Naturen langs vestkysten er unik - her er planter og dyr som ikke findes ret mange andre steder i Danmark eller i Europa Men den sårbare natur langs kysten er truet af rynket rose. Undersøgelser viser, at 2,5 % af naturen langs kysterne i dag er dækket af rosen og fortsætter udviklingen, vil yderligere 10 procent være dækket om 15 år.

Indenfor de næste par år vil man på Naturstyrelsens arealer og private arealer, hvor lodsejeren samarbejder med kommunerne, opleve, at der bliver iværksat forskellige former for bekæmpelse af rynket rose. 

Døjer man selv med hybenbuske er her nogle forslag til, hvordan de kan bekæmpes:

- Har man blot nogle få buske, kan man klare det med at grave buskene op. Men man skal et stykke ned – 20 centimeter er ikke nok. Man skal en halv til en hel meter ned i jorden for at fjerne den helt. En metode kunne også være at få det slået ned og derefter lægge plastik eller en ukrudtsdug henover, hvis det er muligt, siger Uffe Strandby, projektleder, Naturstyrelsen Vestjylland.

- Som privat lodsejer har man muligheden for at bruge pesticider til at bekæmpe hybenbuskene. Hvis det er tilfældet, er det en god ide at tage fat i folk, som ved noget om, hvordan og hvor man skal gøre det, så man ikke bare går ud sprøjter løs i de sårbare naturområder, hvor der kan være andre dyr eller planter, man skal passe på.

I den danske natur betragtes rynket rose som en af de mest hyppige og problematiske invasive arter og er en betydelig trussel mod kystnære naturområder.

Lyt til Uffe Strandbys råd i klippet ovenfor.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.